Reklama

MZUiM rozstrzygnął przetarg na utrzymanie maszyn parkingowych. Zwycięzca to udziałowiec firmy, która je wyprodukowała

Grzegorz Żądło
Pod koniec czerwca Miejski Zarząd Ulic i Mostów rozstrzygnął przetarg na utrzymanie w sprawności technicznej maszyn parkingowych na ul. Tylnej Mariackiej. Zgłosiła się tylko jedna firma – udziałowca spółki, która maszyny wyprodukowała. Za swoje usługi zaproponowała niemal dokładnie tyle, ile zamierzał wydać MZUiM.

Maszyny parkingowe na ul. Tylnej Mariackiej kosztowały około 23 mln zł. Na taką skalę nie zostały jeszcze w Polsce wykorzystane. Zostały udostępnione mieszkańcom w połowie listopada 2023 roku. Kiedy przez kilkanaście dni korzystanie z nich było bezpłatne, ruch był całkiem duży. Kiedy jednak od grudnia wprowadzone zostały opłaty (12zł/h i 6 zł/h dla posiadaczy Karty Mieszkańca Katowic), z maszyn nie korzysta prawie nikt. Zwykle w ciągu godziny wjeżdża na nie kilka samochodów.

Maszyny wyprodukowała i zamontowała firma Grupa GRAND Sp. z o.o. (do kwietnia 2023 Grand Andrzej Grygiel).

Kiedy ponad rok temu pytaliśmy ile będzie kosztować utrzymanie maszyn, Katowicka Agencja Wydawnicza odpowiedziała, że “rzetelne dane dotyczące szacowanych kosztów utrzymania/funkcjonowania maszyn i zużycia prądu do ich obsługi będziemy mogli przekazać, gdy maszyny będą użytkowane przez kierowców. Na koszty wpływa cena energii, liczba i rodzaj parkowanych pojazdów, pora roku, tak więc takie rzetelne dane będziemy przedstawiać po roku funkcjonowania systemu” – odpowiedział nam Dawid Kwiecień z KAW.

Kiedy w czerwcu 2024 roku MZUiM ogłaszał przetarg na utrzymanie maszyn w sprawności technicznej, od czasu kiedy zostały udostępnione kierowcom, mijało tylko 7 miesięcy. Skąd więc MZUiM wiedział jaką kwotę musi zarezerwować w przetargu, skoro Katowicka Agencja Wydawnicza zapewniała, że rzetelne dane będą znane po roku funkcjonowania automatycznych parkingów? – Koszty tych czynności zostały szacunkowo oszacowane na podstawie dotychczasowej obsługi maszyn parkingowych przez Katowickie Inwestycje, a potem Miejski Zarząd Ulic i Mostów, gdy objął zarządem urządzenia – tłumaczy dziś Dawid Kwiecień z KAW.

Wspomniane czynności to m.in. sprawdzenie drożności odpływu rynnowego, mycie posadzki poziomu zero, zebranie nadmiaru śniegu, błota pośniegowego z posadzki poziomu zero, sprzątanie poziomu chodnika bezpośredniego wjazdu/wyjazdu z maszyny, mycie, czyszczenie platform z uwagi na wycieki oleju, smaru, benzyny, usuwanie śniegu, szronu, lodu z sygnalizacji świetlnej, wyświetlaczy, ekranów, znaków drogowych, czyszczenie kamer systemu monitoringu, obsługa intercomu, zapewnienie całodobowego telefonicznego biura obsługi zgłoszeń, pomoc w korzystaniu z maszyn parkujących i asysta pozwalająca na usuwanie bieżących błędów użytkowników wynikających z niewłaściwego postępowania i korzystania z parkingu, uzupełnianie papieru w drukarkach biletowych i kasach parkingowych, ale też zapewnienie prawidłowej konserwacji urządzeń wynikające z  instrukcji eksploatacji.

W maju 2023 roku Katowicka Agencja Wydawnicza zapewniała nas, że serwis maszyn jest wliczony w cenę ich budowy. – Serwisowanie maszyn, o które Pan pytał, i o którym wspominałem w wypowiedzi z maja 2023 roku, gdy trwał jeszcze proces inwestycyjny) obejmuje czynności serwisowe i badania okresowe, które są obligatoryjne dla zachowania trwałości gwarancji – mówi Dawid Kwiecień.

Wynika z tego, że zapewnienie prawidłowej konserwacji urządzeń nie wchodzi w zakres serwisu lub odwrotnie.

MZUiM ogłosił dwa przetargu na utrzymanie w sprawności technicznej maszyn parkingowych. W obydwu ofertę złożyła tylko jedna firma – Tomasz Grygiel Grand. Pierwsze postępowanie zostało unieważnione, bo wykonawca nie dopełnił niezbędnych formalności. Drugi przetarg ogłoszony chwilę później pozwolił już na wyłonienie wykonawcy. Tym razem nie było wątpliwości, że oferta firmy Tomasz Grygiel Grand spełnia wszystkie wymagania, również te finansowe. Do wykonawcy jeszcze wrócimy.

Wprawdzie bardzo często MZUiM ma problem z właściwym oszacowaniem kosztów zamówienia i powtarza postępowania na te same zadania po kilka razy (oferenci proponują wyższe stawki), to tym razem trafił idealnie. Utrzymanie przez 12 miesięcy maszyn MZUiM wycenił na 1 225 000 mln zł. Tak się złożyło, że jedyny oferent zaproponował niemal identyczną kwotę. Jego oferta opiewała na 1 223 604 zł, czyli tylko 1396 zł poniżej kwoty ustalonej przez MZUiM. Rzadko się zdarza, żeby przygotowane przez zamawiającego i wykonawcę wyceny tych samych prac były niemalże identyczne.

KAW zapewnia, że to czysty przypadek. – Zamawiający chcąc zapewnić, aby zamówienie było zrealizowane zgodnie z przepisami prawa, a także zgodnie z jego oczekiwaniami i po cenie jak najkorzystniejszej z jego punktu widzenia, zapewnił wszystkim jego uczestnikom (w przetargu wzięła udział jedna firma – przyp. red.) dostęp do tych samych informacji na temat przedmiotu zamówienia. Zamawiający nie przeprowadzał konsultacji rynkowych z wykonawcą, który okazał się być najkorzystniejszym. Wykonawca ten nie brał też udziału w przygotowaniu postepowania o udzielenie zamówienia publicznego – informuje Kwiecień.

Jak wynika z Krajowego Rejestru Sądowego, Tomasz Grygiel (czyli zwycięzca przetargu na utrzymanie maszyn) jest udziałowcem i wiceprezesem Grupy Grand Sp. z o.o., która maszyny zbudowała i zamontowała. Do specyfikacji przetargowej był dołączony m.in. wyciąg z instrukcji obsługi maszyn, przygotowanej przez spółkę Grand. Znajduje się w niej opis i częstotliwość czynności, które trzeba wykonywać przy konserwacji i utrzymaniu maszyn.

Jak przekonuje MZUiM, w postępowaniu na utrzymanie maszyn parkingowych na ul. Tylnej Mariackiej nie można mówić, że jakikolwiek wykonawca (przypomnijmy, był tylko jeden) miał przewagę nad potencjalnymi konkurentami z racji tego, że np. maszyny zbudował i szczegółowo opisał jak należy się nimi zajmować.

Załączenie do opisu przedmiotu zamówienia wyciągu z instrukcji, zastosowanie otwartej procedury (tryb podstawowy), brak postawienia warunków udziału w postępowaniu, które mogłyby preferować jakiegokolwiek wykonawcę czy określenie jednego kryterium oceny ofert (100% cena) świadczy, iż zamawiający przygotował i przeprowadził postępowania o udzielenie zamówienia w sposób zapewniający zachowanie uczciwej konkurencji oraz równe traktowanie wykonawców – nie ma wątpliwości Dawid Kwiecień.

Przy okazji przetargu na utrzymanie maszyn, tydzień temu zapytaliśmy Katowicką Agencję Wydawniczą o rzeczywisty kosz ich funkcjonowania od momentu uruchomienia do końca czerwca, wpływy z opłat za parkowanie, liczbę samochodów, które w tym czasie zostały zaparkowane w maszynach.

Poprosiliśmy także o informacje czy zostały już podpisane umowy z prywatnymi podmiotami (głównie hotelami) w zakresie wynajmu miejsc na maszynach, a jeśli tak, to z którymi konkretnie i na jakich zasadach finansowych. Na odpowiedzi wciąż czekamy.


Tagi:

Komentarze

 1. B 10 lipca, 2024 at 10:20 pm - Reply

  Policzmy
  1223604/365/24 ~= 140 zł/h
  Czyli licząc cene 6zł/h wystarczy że bedzie “tylko” 24 aut cały czas by wyszło na zero.
  Ten parking ile ma miejsc? 100, 200?
  Wiec jakby było obłożenie tylko 25% to powinno coś tam zarobić nawet. Pytanie jakie jest obecnie.
  IMO to i tak niegospodarność.

 2. dr Marcin 10 lipca, 2024 at 7:36 pm - Reply

  Panie Piotrze zgłoszenie do prokuratury może byłoby zasadne, gdyby nie to, że PO jest ze mną w koalicji.

 3. Grzegorz 10 lipca, 2024 at 4:33 pm - Reply

  ta, a pokrywa śnieżna jest 15 dni w roku. a rynny to się odchwaszcza raz na 3 lata.

 4. piotr 10 lipca, 2024 at 4:16 pm - Reply

  23 mln za wybudowanie + 1,2 mln rocznie za parking na którym nikt nie parkuje. Pytanie czy w takim przypadku nie jest zasadne zgłoszenie do odpowiednich służb podejrzenia o niegospodarność?

 5. and the winner is... 10 lipca, 2024 at 4:10 pm - Reply

  Przetarg na utrzymanie maszyn parkingowych wygrali mieszkańcy, którzy za to zapłacą. Gratulacje.

Dodaj komentarz

*
*