Reklama

Stadion zamiast mieszkań, mieszkania zamiast biurowców. Katowice zmieniają najważniejszy dokument planistyczny

Grzegorz Żądło
Na najbliższej sesji radni przegłosują przystąpienie do zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Miasta Katowice. Urzędnicy przygotowali 11 miejsc na terenie całego miasta, które ich zdaniem, wymagają zmiany sposobu zagospodarowania. To m.in. teren przy autostradzie A4, na którym ma powstać stadion, obszar po cynkowni w Wełnowcu czy zachodnia część śródmieścia.

Studium to najważniejszy strategiczny dokument dla każdego miasta, który determinuje jego rozwój. A przynajmniej powinien. Jego zapisy są uszczegóławiane w miejscowych planach zagospodarowania. Obowiązujące w Katowicach studium ma już 7 lat. Zostało uchwalone w kwietniu 2012 roku. Od tego czasu w wielu miejscach zmieniły się uwarunkowania. Od kilku lat trwa boom inwestycyjny. Zdecydowana większość inwestorów to deweloperzy, którzy budują mieszkania i biurowce. Zmiany w studium mają sprawić, że ich zamiary będą zgodne z dokumentami planistycznymi miasta.

Do aktualizacji zapisów studium wskazane zostały następujące obszary:

1. Obszar położony w rejonie Alei Wojciecha Korfantego i ulicy Konduktorskiej o powierzchni ok. 58 ha.

To teren po byłej cynkowni. Powstało już na nim kilka biurowców Górnośląskiego Parku Przemysłowego. Obecnie może się tu lokować przemysł i usługi. Co będzie po zmianie? – To sprawa otwarta – mówi Aleksandra Tomkiewicz, zastępca naczelnika wydziału budownictwa i planowania przestrzennego UM Katowice. Bardzo prawdopodobne, że przy GPP będzie można ulokować mieszkaniówkę. Już kilka lat temu powstała koncepcja EKO Miasta, które ma powstać właśnie w tym rejonie.

2. Obszar położony w rejonie Alei Walentego Roździeńskiego i ulicy Pod Młynem o powierzchni ok. 19 ha.

To teren przy wjeździe do Katowic od strony Sosnowca. Urzędnicy chcą, żeby miał bardziej reprezentacyjny charakter. Dlatego po zmianach studium będzie dopuszczać tu wyższą i gęściejszą zabudowę.

3. Obszar położony w zachodniej części śródmieścia o powierzchni ok. 40 ha.

To teren ograniczony ulicami Grundmanna, Chorzowską, Sokolską, Sobieskiego, Dąbrówki, Sądową i torami kolejowymi na południu. Ten obszar został wyłączony z projektu planu zagospodarowania dla części centrum Katowic, który ma być gotowy w tym półroczu. Na tym obszarze już trwają albo zaraz rozpoczną się duże inwestycje. Atal zbuduje apartamentowiec pomiędzy siedzibą ING i Śląskimi Technicznymi Zakładami Naukowymi. Z kolei Cavatina chce postawić biurowce i budynek mieszkalny naprzeciwko wież Węglokoksu. Problemem w tej części śródmieścia jest brak układu komunikacyjnego, który umożliwiłby rozprowadzenie planowanego zwiększonego ruchu samochodów. Trzeba też pamiętać, że cały czas na przeniesienie czeka baza PKM przy ul. Mickiewicza, Z kolei przy skrzyżowaniu Grundmanna i Chorzowskiej biurowce buduje Echo Inwestment. To sprawia, że już niedługo Grundmanna może stać się zupełnie niewydolna.

4. Obszar położony w rejonie osiedla im. Wincentego Witosa o powierzchni ok. 8 ha.

Chodzi o ślad po kolei piaskowej. Kolei już nie ma, a zapis w studium nadal jest. Tymczasem inwestorzy kupili już działki w tym miejscu.

5. Obszar położony w rejonie ulic: Feliksa Bocheńskiego i Upadowej o powierzchni ok. 41 ha.

W obowiązującym  studium w tym miejscu przewidziana jest zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna. Tyle, że do tej pory nie znalazł się chętny, żeby wybudować tu jakiekolwiek mieszkania. Na dodatek, prezydent Katowic podjął decyzję, że to właśnie w pobliżu autostrady A4 powstanie stadion miejski i hala sportowa.

6. Obszar położony w rejonie ulicy Alpejskiej i Gen. Kazimierza Pułaskiego o powierzchni ok. 23 ha.

To ukłon w stronę właściciela Centrum Handlowego 3 Stawy, który kupił już działki w pobliżu i zamierza się mocno rozbudować. – Ten ośrodek handlowy został w studium określony jako lokalny. Tymczasem po rozbudowie obiekt będzie miał charakter ponadlokalny – tłumaczy Aleksandra Tomkiewicz.

7. Obszar położony w rejonie Lotniska Muchowiec o powierzchni ok. 2 ha.

Chodzi o działkę przy skrzyżowaniu ulic Lotnisko i Francuskiej. Od Aeroklubu Śląskiego kupił ją deweloper Brema. Tym samym, zmieniły się granice rejestrowe lotniska Muchowiec, które się zmniejszyło i musi to znaleźć odzwierciedlenie w studium. W tym miejscu mają powstać biurowce.

8. Obszar położony w rejonie ulicy Gospodarczej o powierzchni ok. 88 ha.

To teren na tzw. Mrówczej Górce, gdzie obecnie trwa budowa z programu Mieszkanie Plus. Obecnie w studium dominuje tu zabudowa usługowa. Po zmianach udział funkcji mieszkaniowej ma się zwiększyć.

9. Obszar położony w rejonie ulicy Adama Asnyka o powierzchni ok. 38 ha.

Zmiany mają doprowadzić do zwiększenia funkcji mieszkaniowej na tym terenie, bo tu też planowane są mieszkania z rządowego programu.

10. Obszar położony w rejonie ulic Tadeusza Kościuszki i Armii Krajowej o powierzchni 19 ha.

To teren należący do Famuru. Już jakiś czas temu rozpoczęło się tu wyburzanie starych hal produkcyjnych. Do tej pory studium przewidywało w tym miejscu funkcję produkcyjno-usługową. Na razie nie wiadomo jakie będą zapisy po zmianach.

11. Obszar położony w rejonie ulicy Armii Krajowej o powierzchni ok. 3 ha.

Tu sprawa jest prosta. Chodzi o powiększenie cmentarza na południe, o które od dłuższego czasu wnioskował proboszcz miejscowej parafii.

Na najbliższej sesji radni przyjmą projekt uchwały o przystąpieniu do zmian studium. Potem miasto będzie musiało wyłonić projektanta. Jednocześnie rozpocznie się przyjmowanie wniosków do studium. Po przygotowaniu projektu, zostanie on wyłożony do publicznego wglądu, a potem odbędzie się publiczna dyskusja. Będzie też czas na składanie uwag. Na razie trudno powiedzieć, kiedy zmiany w studium zostaną przyjęte. Może to zająć nawet kilka lat.


Tagi:

Dodaj komentarz

*
*