Reklama

Rozpoczęły się konsultacje społeczne w sprawie podwyżki czynszów w mieszkaniach komunalnych

Grzegorz Żądło
Od dzisiaj do 1 marca organizacje pozarządowe mogą zgłaszać swoje uwagi do projektu uchwały, którego jednym z elementów jest zapis o procentowej podwyżce czynszów w mieszkaniach komunalnych. Jeśli uwag nie będzie, a rada miasta projekt przyjmie, lokatorzy będą musieli zapłacić od 7 do 12% więcej niż do tej pory.

O tym, że miasto chce podnieść czynsze w mieszkaniach komunalnych pisałem na początku stycznia. Obecnie obowiązujące stawki zostały ustalone zarządzeniem prezydenta Piotra Uszoka z 27 maja 2011 roku. Wynika z niego, że tzw. stawka bazowa za najem lokali mieszkalnych wynosi 2,42 zł za m kw. miesięcznie dla budynków zakwalifikowanych do grupy I i II oraz 2,53 zł za m kw. dla budynków z grup od III do VIII. Od czego zależy to, że jakiś budynek znajduje się w takiej, a nie innej grupie? Przede wszystkim od jego standardu technicznego. Te zaliczone do grupy I zostały zbudowane po 2001 roku. Te z gr. II przeszły remont kapitalny połączony z termomodernizacją po 2003 roku. Kolejne grupy to budynki coraz starsze i w gorszym stanie. W dwóch ostatnich znalazły się obiekty przedwojenne murowane o stropach drewnianych oraz drewniane i z muru pruskiego.

Wspomniane stawki to tylko punkt wyjścia, bo trzeba do nich dodać wymienione w zarządzeniu kryteria. I tak np. jeżeli dany lokal ma centralne ogrzewanie, wówczas do kwoty podstawowej dolicza się 20%, jeśli wyposażony jest w instalację centralnej ciepłej wody – 10%, instalacja gazowa to dodatkowe 20%, podobnie jak WC i łazienka. Domofon i antena zbiorcza to po kolejne 4%, a winda – 1%. Dodatkowo płaci się też za zaliczenie budynku do jednej z grup od I do VII (odpowiednio +160% i +10%). Więcej kosztują też mieszkania w budynkach, które mają ochronę techniczną, czyli alarm albo monitoring (o 4%) lub fizyczną (od 10 do 15%).

Kwota bazowa może też zostać obniżona, jeśli lokal np. nie ma kuchni albo jego wysokość jest niższa niż 2,5 metra. Biorąc to wszystko pod uwagę, obecnie najwyższy czynsz, który obowiązuje w mieszkaniach komunalnych to około 8,20 zł za metr kw. Z kolei najniższa stawka pobierana za lokal socjalny, to 1,15 zł z m kw.

W tym roku stawki bazowe czynszu mają zostać podwyższone o 7% w przypadku I i II grupy budynków oraz 12% w pozostałych. Nieoficjalne szacunki mówią o tym, że może to przynieść około 3 mln zł większe wpływy do budżetu. Pieniądze będą przeznaczone na remonty pustostanów i części wspólnych nieruchomości miasta.

Żeby podwyżka weszła w życie, po zakończeniu konsultacji, projektem uchwały musi jeszcze raz zająć się prezydent. Potem trafi on do komisji branżowych rady miasta. Ostateczna decyzja o nowych zasadach gospodarowania zasobem mieszkaniowym miasta będzie należała do radnych. Później KZGM będzie musiał wypowiedzieć wszystkim swoim najemcom umowy. To bardzo pracochłonna operacja, bo jest ich około 18 tysięcy.  Z tymi, którzy się na podwyżkę zgodzą, zostaną podpisane aneksy. Patrząc realnie, podwyżka może wejść w życie najwcześniej od 1 sierpnia 2016 roku.

Z projektu uchwały wynika też, że czynsze mogą rosnąć co roku. O tym kto, gdzie i w jaki sposób może zgłosić uwagi do projektu uchwały, można przeczytać tutaj.


Tagi:

Dodaj komentarz

*
*