Reklama

Tylko część uczniów wróci 1 września do szkół w Katowicach

Grzegorz Żądło
Władze Katowic podjęły decyzję w sprawie modelu nauki w przedszkolach i szkołach, jaki będzie obowiązywał do 1 września. Normalnie będą się uczyć uczniowie szkół podstawowych z klas I-IV oraz pierwszych klas szkół średnich. Również przedszkolaki będą mogły chodzić do miejskich placówek. Natomiast uczniowie klas V-VIII szkół podstawowych oraz II i III szkół średnich będą się uczyć na zmianę stacjonarnie i zdalnie.

Wprawdzie Ministerstwo Edukacji Narodowej rekomenduje otwarcie szkół 1 września, ale samorządy mają wiele obaw. Dlatego próbują wypracować rozwiązania, które z jednej strony zminimalizują ryzyko zakażeń koronawirusem dla uczniów i nauczycieli, a z drugiej pozwolą rodzicom, zwłaszcza najmłodszych dzieci, wrócić do pracy.

Prezydent Sosnowca zarekomendował dyrektorom szkół rozpoczęcie roku wyłącznie zdalnie. Uczniowie mieliby wrócić do szkół od 14 września, a potem uczyliby się na zmiany – część stacjonarnie, a część przez internet.

W Katowicach władze chcą wprowadzić jeszcze inny wariant.

Jak będą działać od września przedszkola w Katowicach?

Przedszkola w Katowicach od 1 września mają działać normalnie. Dzieci będą przychodzić do placówek, w których zachowany będzie odpowiedni reżim sanitarny.

Jak będą działać od września szkoły podstawowe w Katowicach?

W przypadku szkół podstawowych sytuacja jest bardziej skomplikowana. Pomysł władz Katowic zakłada, że stacjonarnie będą się mogły uczyć dzieci z klas I-IV. Jak tłumaczy prezydent Marcin Krupa, w przypadku klas I i IV chodzi o możliwość zapoznania się dzieci ze szkołą i nowymi nauczycielami. Jeśli zaś chodzi o klasy II i III pod uwagę brany jest ważny aspekt zadań opiekuńczo-wychowawczych szkoły. Mówiąc wprost, tak małe dzieci nie zostaną same w domu, więc rodzice mieliby duży problem.

Starsi uczniowie podstawówek (klasy V-VIII) będą się uczyć w tzw. trybie hybrydowym. W zależności od placówki może on przybrać dwa warianty. W pierwszym scenariuszu połowa klas w danym tygodniu przychodzi do szkoły, a połowa odbywa zajęcia zdalnie. W kolejnym tygodniu następuje rotacja. W drugim wariancie, w pierwszym tygodniu przychodzi połowa uczniów danej klasy, a druga połowa ma zdalne zajęcia. W kolejnym tygodniu następuje rotacja. Wybór wariantu hybrydowego należy do dyrekcji danej szkoły i będzie wdrażany w oparciu o indywidualną analizę sytuacji w danej szkole.

Jak będzie wyglądała od września nauka w szkołach ponadpodstawowych w Katowicach?

Uczniowie klas I pójdą do szkół normalnie. Z kolei ci z klas II-IV rozpoczną rok szkolny na takich samych zasadach, jak dzieci i młodzież z klas V-VIII w podstawówkach, czyli hybrydowo.

Zgodnie z wytycznymi MEN, nasz pakiet propozycji przekażemy dziś do Sanepidu, który, w przypadku chęci wdrożenia nauczania hybrydowego przez dane miasto, wydaje w tej sprawie opinię – mówi prezydent Marcin Krupa. – Analizując całą sytuację wzięliśmy pod uwagę liczne głosy rodziców najmłodszych dzieci, którzy w wielu przypadkach nie mogą sobie pozwolić na to, by kolejne tygodnie spędzać w domu – dodaje.

Wszystkie szkoły zostały wyposażone we wszelkie niezbędne środki ochrony zgodnie z ministerialnymi zaleceniami (m.in. maseczki, płyny do odkażania, przyłbice). – Wdrożyliśmy w Katowicach procedury bezpieczeństwa dotyczące m.in. przyprowadzania dzieci do szkół, stwierdzenia podejrzenia zachorowania ucznia w szkole, spożywania posiłków czy też przerw. Uruchomiliśmy także bank dobrych praktyk, dzięki któremu dyrektorzy będą wymieniać się doświadczeniami w zakresie zdalnej edukacji i wdrażać najlepsze rozwiązania dla danej szkoły. Jednocześnie funkcjonują w Katowicach grupy wsparcia dla dyrektorów, dzięki którym błyskawicznie możemy wymieniać się informacjami – mówi Sławomir Witek, naczelnik wydziału edukacji i sportu Urzędu Miasta Katowice.

Jak podkreślają urzędnicy, zmiany wprowadzone w Katowicach nie mają charakteru trwałego. Po dwóch tygodniach funkcjonowania nauki w trybie hybrydowym zostaną podjęte dalsze decyzje dotyczące funkcjonowania szkół, które będą uzależnione m.in. od rozwoju sytuacji epidemicznej, doświadczeń nauczania hybrydowego oraz głosów uczniów, rodziców i nauczycieli.


Tagi:

Dodaj komentarz

*
*