Reklama

Po prawie 14 latach jest projekt planu zagospodarowania śródmieścia. Ale nie całego

Ł. K.
Kilkanaście lat zajęło przygotowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla centrum Katowic. Nadal nie uda się objąć nim w całości ścisłego śródmieścia.

W ciągu kilkunastu lat Urząd Miasta nie zakończył prac nad miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego ścisłego centrum Katowic. Uchwała o przystąpieniu do sporządzenia planu z 2009 roku była dwukrotnie zmieniana. To dlatego, że w międzyczasie przebudowano strefę Rondo-Rynek oraz z powodu roszczeń właścicieli gruntów, które znajdowały się w obrębie projektu planu. Ostatecznie firma, która wygrała przetarg na prace projektowe, po kilku latach zrezygnowała z dalszej współpracy z urzędem, ponieważ w projekcie cały czas trzeba było wprowadzać zmiany.

Zadecydowano, że dokończeniem planu zajmą się urzędnicy. Teraz, po kilkunastu latach, projekt jest gotowy. Ale tylko częściowo. W związku z inwestycjami w centrum miasta pojedyncze działki były wyłączane, a sam plan podzielono na części. Uchwała, która wkrótce może zostać skierowana na sesję rady miasta dotyczy terenu o łącznej powierzchni 14,5 ha. Granice planu stanowią: od północy ul. 3 Maja i pl. Wolności, od południa ul. Andrzeja, od wschodu pl. Szewczyka (obecnie pl. Marii i Lecha Kaczyńskich) i ul. Kościuszki, a od zachodu pl. Wolności i ul. Sądowa.

Wizualizacja Domu Powstańca Śląskiego i hotelu.

Plan nie przewiduje wielkich zmian w śródmieściu. To raczej dostosowanie projektu do stanu już istniejącego, ale jest kilka wyjątków. Ważna zmiana dotyczy otoczenia Domu Powstańca Śląskiego. W planie zwiększona została intensywność zabudowy obok zabytkowego obiektu. Od 2019 roku trwa tu inwestycja. Widać już metamorfozę gmachu u zbiegu ulic Sądowej i Matejki, gdzie mają znaleźć się biura. Ale inwestor ma bardziej ambitne zamiary. Przy Domu Powstańca Śląskiego ma powstać hotel. Ma on stanąć w miejscu niższej zabudowy. Stąd konieczność uwzględnienia tego w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego.

Druga zmiana dotyczy działki po drugiej stronie ulicy. Chodzi o teren po wyburzonej kamienicy Jerzego Seiferta, który zapowiadał tam wysoką zabudowę. Kilka lat temu właściciel zamierzał przeznaczyć działkę na ośmiokondygnacyjny obiekt biurowo-usługowo-handlowy. Jednak uchwalenie planu spowoduje, że będzie tu mógł stanąć budynek wysoki na 5 kondygnacji i maksymalnie 20 metrów. To sprawi, że wysokość obiektu, który tam stanie, będzie zrównana z otaczającymi go kamienicami.

Trzecia zmiana dotyczy działki, na której znajduje się budynek byłej noclegowni przy ul. Sądowej 1. Tam prywatny inwestor planował wybudować budynek mieszkalny. Jednak projekt planu ma zweryfikować te zapowiedzi. Będzie mogła tam powstać wyłącznie zabudowa usługowa.
W trakcie ostatniego posiedzenia komisji rozwoju miasta radni dopytywali urzędników o wygrodzony od lat teren na pl. Szewczyka, na którym miał powstać biurowiec. Potwierdzono jedynie, że właściciel ma ważne pozwolenie na budowę, choć nadal na tej działce nic się nie dzieje. W planie pozostanie przeznaczony pod zabudowę usługową z możliwością realizacji parkingu wielopoziomowego.

Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu Śródmieścia będzie wyłożony do publicznego wglądu do 7 lutego. Z kolei 31 stycznia, o godz. 17.00, w Miejskim Inkubatorze Przedsiębiorczości Rawa.Ink w Katowicach przy ul. Teatralnej 17a odbędzie dyskusja publiczna w tej sprawie. Szczegółowe informacje TUTAJ.


Tagi:

Komentarze

  1. Piotr 18 stycznia, 2023 at 12:29 am - Reply

    i co z tego, skoro miasto nie potrafi tego wyegzekwować.
    Np. zgode na Grand Central wydano a następnie przedłużono 8 lat temu ??
    Nawet nie wiem o ile lat przedłużono pozwolenie budowlane !!
    Natomiast pusty plac przy dworcu PKP, jak straszył tak straszy…

Dodaj komentarz

*
*