Reklama

Od dziś godziny dla seniorów nie tylko w sklepach czy aptekach. Jest rozporządzenie

Redakcja
Od czwartku 15 października na terenie całej Polski ponownie obowiązują godziny dla seniorów w sklepach. Jednak nie we wszystkich i nie we wszystkie dni tygodnia.

W środę w Dzienniku Ustaw zostało opublikowane rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii. Reguluje ono dostępność sklepów i punktów handlowych.

Do odwołania od poniedziałku do piątku w godz. 10-12 zakupy w niżej wymienionych sklepach mogą robić tylko osoby powyżej 60. roku życia:

To placówki, których przeważająca działalność polega na sprzedaży:

a) żywności w rozumieniu art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia
(Dz. U. z 2019 r. poz. 1252 oraz z 2020 r. poz. 284, 285 i 1493),
b) produktów kosmetycznych w rozumieniu art. 2 pkt 9 ustawy z dnia 4 października 2018 r. o produktach
kosmetycznych (Dz. U. poz. 2227) innych niż przeznaczone do perfumowania lub upiększania,
c) artykułów toaletowych,
d) środków czystości,
e) produktów leczniczych w rozumieniu art. 2 pkt 32 ustawy z dnia 6 września 2001 r. – Prawo farmaceutyczne
(Dz. U. z 2020 r. poz. 944 i 1493), w tym przez apteki lub punkty apteczne,
f) wyrobów medycznych w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 38 ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 186 i 1493),
g) środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego w rozumieniu art. 3 ust. 3 pkt 43 ustawy
z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia,

Ograniczenia dotyczą także punktów świadczących usługi pocztowe.

Przepisu nie stosuje się w przypadku, gdy wydanie produktu leczniczego, wyrobu medycznego albo środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego następuje w sytuacji zagrożenia życia lub zdrowia.


Tagi:

Dodaj komentarz

*
*