Reklama

Zmieniają się zasady Budżetu Obywatelskiego w Katowicach

Ekstremalny Plac Zabaw na os. Witosa.

Grzegorz Żądło
Za kilka dni będzie już można składać wnioski do Budżetu Obywatelskiego 2018 w Katowicach. Czwarta edycja odbędzie się na nieco innych zasadach niż poprzednia. Nowością jest m.in. wydłużenie głosowania przez internet do 14 dni, umożliwienie realizacji dużych projektów przez dwa lata i określenie maksymalnego progu kosztów, którego nie będzie mógł przekroczyć w każdej dzielnicy pojedynczy projekt.

Swoje pomysły do BO mieszkańcy będą mogli składać od 13 marca do 12 maja. Głosowanie odbędzie się we wrześniu. W najnowszej edycji do rozdysponowania jest 24,5 mln zł. Nadwyżka wzięła się z niewykorzystania całej puli z lat poprzednich, a także z oszczędności. Podobnie jak w tym roku, będzie można składać (i głosować) na projekty ogólnomiejskie i lokalne (dzielnicowe). Na te pierwsze przeznaczone zostaną 3 mln zł, na drugie pozostała część.

Najważniejsze zasady zgłaszania projektów, a potem głosowania pozostają niezmienne.

– wnioskodawca i osoby popierające wniosek muszą mieć 16 lat i być zameldowane (na stałe lub czasowo) w Katowicach (wniosek ogólnomiejski) lub w danej jednostce pomocniczej (wniosek dzielnicowy)

– wnioskodawcy muszą zebrać pod swoich pomysłem 15 podpisów poparcia (dzielnicowy) lub 45 podpisów (ogólnomiejski). Projekt dzielnicowy mogą poprzeć tylko osoby zameldowane w danej jednostce pomocniczej

– zgłaszane projekty powinny być zlokalizowane na terenach miejskich, Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym miasta Katowice, gruntach wspólnot lub spółdzielni mieszkaniowych, Katowickiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego oraz na terenach Skarbu Państwa lub miasta Katowice, będących w użytkowaniu wieczystym powyższych podmiotów.

Głosowanie trwać będzie przez 14 dni we wrześniu. Każdy będzie miał do rozdysponowania po 3 punkty na projekty ogólnomiejskie i dzielnicowe. Jeśli ktoś nie ma internetu, będzie mógł zagłosować w punktach stacjonarnych.

Wśród istotnych nowości, w regulaminie BO 2018 znalazł się punkt, zgodnie z którym maksymalny koszt projektu dzielnicowego nie będzie mógł być wyższy niż 75% całej puli przeznaczonej na daną jednostkę pomocniczą. Chodzi o to, żeby jeden projekt nie zabrał wszystkich pieniędzy w dzielnicy.

Kolejną nowością jest określenie przez osoby składające wnioski kosztów utrzymania inwestycji. Jak przekonują urzędnicy, chodzi o pokazanie głosującym, że ewentualne poparcie wniosku pociągnie za sobą konkretne skutki finansowe dla miasta.

Na przełomie marca i kwietnia, we wszystkich dzielnicach, zostaną zorganizowane spotkania informacyjne, podczas których mieszkańcy będą mogli dowiedzieć się o zmianach w procedurze budżetu obywatelskiego oraz pobrać materiały promocyjne i formularze zgłoszeniowe. Na terenie miasta będą działać Dzielnicowe Punkty Informacyjne, w których mieszkańcy uzyskają podstawowe informacje dotyczące budżetu obywatelskiego.

Wnioski można składać od 13 marca do 12 maja osobiście w wydziale komunikacji społecznej Urzędu Miasta Katowice przy ul. Rynek 13 (II piętro, pok. 205), korespondencyjnie na adres wspomnianego wydziału lub za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej Urzędu Miasta Katowice. Kolejność zgłoszenia wniosku decyduje nie tylko o numerze projektu na liście do głosowania, ale również, w przypadku braku możliwości realizacji zadań, które zdobyły równą liczbę głosów, o tym, który z nich będzie przeznaczony do realizacji.

Wszystkie informacje można znaleźć na stronie www.bo.katowice.eu.


Tagi:

Dodaj komentarz

*
*