Reklama

W przyszłym tygodniu rusza rekrutacja do przedszkoli

Szymon Kosek
28 kwietnia rozpocznie się rekrutacja do katowickich przedszkoli. Rodzice będą mogli wybrać dla swojego dziecka trzy przedszkola. Jeżeli nie zostanie przyjęte do żadnego z nich, miejsce dla niego wybierze urząd miasta. W naborze mogą brać udział już 2,5-latki.

Rodzice kandydatów w wieku od 3 do 6 lat będą mogli składać wnioski o ich przyjęcie od 28 kwietnia do 12 maja. Mogą je składać także rodzice dzieci z odroczonym obowiązkiem szkolnym. 2,5-latki muszą zaczekać do 13 czerwca, na rekrutację uzupełniającą. Potrwa ona do 10 sierpnia. Nabór będzie prowadzony na specjalnej stronie internetowej.

We wniosku o przyjęcie dziecka będzie trzeba wskazać trzy przedszkola lub szkoły z oddziałami przedszkolnymi, w kolejności od najbardziej do najmniej preferowanego. Kolejne wolne miejsca będą obsadzane według następujących kryteriów:

– wielodzietność rodziny kandydata;
– niepełnosprawność kandydata;
– niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata
– niepełnosprawność obojga rodziców kandydata;
– niepełnosprawność rodzeństwa kandydata;
– samotne wychowywanie kandydata w rodzinie;
– objęcie kandydata pieczą zastępczą

W przypadku, gdy spełniających je dzieci będzie za dużo, pod uwagę będą brane kolejne kryteria. Za ich spełnienie kandydatom będą już przyznawane punkty:

– 6-atki objęte obowiązkowym rocznym przygotowaniem przedszkolnym albo dziecko z odroczonym obowiązkiem szkolnym – 64 pkt
– dzieci 3-, 4- i 5-letnie – 32 pkt
– dziecko, którego rodzeństwo uczęszcza lub będzie uczęszczało do przedszkola wskazanego we wniosku o przyjęcie do przedszkola na pierwszym miejscu – 16 pkt
– dziecko, którego oboje rodzice lub samotnie wychowujący je rodzic pracuje lub studiuje stacjonarnie – 8 pkt
– dziecko, które w poprzednim roku szkolnym uczęszczało do żłobka – 4 pkt
– dziecko, którego rodzic korzysta z opieki MOPS-u lub jest bezrobotnym zarejestrowanym w Powiatowym Urzędzie Pracy, aktywnie poszukuje pracy oraz dziecko z rodziny objętej nadzorem kuratorskim lub wsparciem asystenta rodziny – 2 pkt

Jeżeli, po uwzględnieniu tych kryteriów, dziecko nie dostanie się do żadnej z wybranych przez rodziców placówek, miejsce dla niego wskazuje prezydent miasta. Przy naborze do przedszkoli nie ma rejonizacji, co oznacza, że dziecko może trafić do przedszkola np. na drugim końcu miasta. O tym, do którego przedszkola dostało się dziecko, rodzice dowiedzą się 2 czerwca o godz. 9. Na potwierdzenie, czy chcą, by dziecko uczęszczało do przedszkola wskazanego przez miasto, będą mieć czas do 9 czerwca do godz. 16. Ostateczna lista przyjętych i nieprzyjętych kandydatów zostanie ogłoszona 12 czerwca o godz. 16.

Urząd miasta zapewnia w Katowicach ok. 8 tys. miejsc przedszkolnych. Miejsc wolnych będzie jednak znacznie mniej. Dzieci, które uczęszczają do nich już teraz, mogą w nich pozostać na następny rok, nie biorąc udziału w rekrutacji. Ich rodzice mogą składać takie deklaracje do 21 kwietnia.

 


Tagi:

Dodaj komentarz

*
*