Reklama

Katowice płacą za nianię

Ł. K.
Nowy program wsparcia dla rodziców w Katowicach. Rodzice mogą starać się o dofinansowanie na zatrudnienie opiekunki. Co miesiąc można dostać maksymalnie 1800 zł. Żeby starać się o pieniądze, trzeba spełniać kilka kryteriów.

W Katowicach ruszył nowy program wsparcia dla rodziców. Unijne dofinansowanie na wynagrodzenia dla niani to część projektu pod nazwą ,,Żłobek szansą na rozwój dziecka  i aktywność zawodową rodziców- etap II”. Dzięki niemu rodzice, których dzieci nie dostały się do żłobka, będą mogli starać się o zwrot kosztów zatrudnienia niani. Każdy, kto chce otrzymać takie wparcie, musi spełniać kilka kryteriów. Przede wszystkim żaden z rodziców nie może być na urlopie macierzyńskim, rodzicielskim bądź wychowawczym. Obydwoje rodzice muszą pracować (w pełnym wymiarze godzin). Z kolei dziecko nie może być objęte inną formą opieki niż niania (czyli np. nie dostało się do żłobka). Tak jak w przypadku żłobka, program dotyczy dzieci do 3. roku życia. We wnioskach o dofinansowanie dodatkowo punktowane będzie zamieszkanie lub zameldowanie w Katowicach, samotne wychowywanie dziecka lub dzieci i deklaracja podpisania umowy z nianią na co najmniej 12 miesięcy. O dofinansowanie mogą się starać również osoby, które już zatrudniają opiekunkę. Okres deklaracji pozostaje bez zmian.

Opiekunka musi mieć ukończone 18 lat i być zgłoszona do ZUS-u oraz Urzędu Skarbowego. Dofinansowanie będzie przyznawane jedynie osobom, które podpiszą umowę na okres co najmniej roku. Rodzice otrzymają co miesiąc maksymalnie 1800 zł zwrotu kosztów wynagrodzenia w przypadku minimalnego wynagrodzenia za pracę w pełnym wymiarze czasu pracy. Jeśli opiekunka będzie pracowała w niepełnym wymiarze czasu pracy, wysokość refundacji jest określana proporcjonalnie do przepracowanych godzin. Dofinansowanie, a właściwie refundacja, będzie wypłacane raz w miesiącu przez okres 10 miesięcy, ale nie dłużej niż do 30 kwietnia 2019 r. (i ukończenia przez dziecko 3. roku życia). Jednak za każdy miesiąc pracy niani trzeba będzie złożyć osobny wniosek zwierający m.in. miesięczną kartę czasu pracy niani, potwierdzenie rozliczenia obowiązkowych składek i dokonania przelewu wynagrodzenia. Refundacja ma być przelewana na konto bankowe rodziców do 30 dni od daty złożenia comiesięcznego wniosku.

Aktualnie trwa pierwszy etap projektu, czyli nabór wniosków. Kolejny etap to weryfikacja wszystkich zgłoszeń. W lipcu powstanie lista osób zakwalifikowanych do projektu. Dokumenty rekrutacyjne (wnioski, formularze, oświadczenia oraz regulamin) dostępne są w wydziale polityki społecznej UM Katowice (ul. Rynek 1, VIII piętro, p. 801). Powstanie też osobny dział na stronie żłobków miejskich. Na razie wzory dokumentów i szczegółowe zasady można znaleźć TUTAJ.


Tagi:

Dodaj komentarz

*
*