Reklama

CBA przedłużyło kontrolę w urzędzie miasta

CBA analizuje wydatki miasta na promocję turystyki biznesowej.

G. Ż.
Centralne Biuro Antykorupcyjne przedłużyło kontrolę w Urzędzie Miasta Katowice. Biuro nie informuje jaki jest powód takiej decyzji.

Przypomnijmy, na początku stycznia CBA poinformowało, że prowadzi kontrolę w UM Katowice. Chodzi o wydatki na promocję związaną z rozwojem turystyki biznesowej. Mówiąc wprost, to głównie dotacje (choć formalnie nazywają się inaczej) dla organizatorów imprez w MCK.

„Funkcjonariusze Wydziału Postępowań Kontrolnych Delegatury CBA w Katowicach prowadzą od 27.12.2022 r. kontrolę w zakresie podejmowania i realizacji przez Miasto Katowice wybranych działań promocyjnych związanych z rozwojem turystyki biznesowej w Katowicach. Zakończenie kontroli planowane jest na dzień 27.03.2023 r. Postępowanie, zgodnie z treścią ustawy o CBA, może jednak zostać przedłużone o kolejne 6 miesięcy.” – poinformowało w styczniu CBA.

Okazuje się, że CBA przedłużyło kontrolę, ale nie o 6, a o 3 miesiące. Sprawdzanie wydatków na promocję turystyki biznesowej ma się zakończyć do 27 czerwca 2023 roku.

Zapytaliśmy CBA, dlaczego kontrola została przedłużona.

„Biuro nie informuje o przyczynach przedłużenia kontroli. Po zakończeniu kontroli Centralne Biuro Antykorupcyjne może podjąć czynności, które zostały określone w art. 46 ustawy o Centralnym Biurze Antykorupcyjnym.” – odpisało nam biuro prasowe CBA.

Wspomniany art. 46 mówi m.in., że po sporządzeniu protokołu pokontrolnego CBA może skierować informację do Najwyższej Izby Kontroli lub innych właściwych organów kontrolnych w przypadku stwierdzenia potrzeby przeprowadzenia kontroli w szerszym zakresie. Może też wszcząć postępowanie przygotowawcze lub wystąpić do Prokuratora Generalnego o wszczęcie takiego postępowania.

Przypomnijmy, kiedy rozpoczęła się kontrola w urzędzie miasta, zapytaliśmy biuro prasowe CBA  czy została ona wszczęta po zawiadomieniu jakiejś instytucji, czy też jest to rutynowe działanie. Chcieliśmy też wiedzieć czy chodzi o wydatki dokonywane na podstawie uchwały przyjętej przez radnych we wrześniu 2014, zgodnie z którą od 2015 roku przez sześć kolejnych lat, miasto miało każdego roku przeznaczać 9 mln zł na „realizację działań promujących miasto jako miejsce sprzyjające rozwojowi turystyki biznesowej, w tym organizacji wydarzeń biznesowych, sportowych, rekreacyjnych i kulturalnych oraz szeroko rozumianego przemysłu spotkań, prowadzonych w szczególności na zrewitalizowanych terenach poprzemysłowych.”

Na żadne z pytań odpowiedzi nie dostaliśmy.

Urząd miasta przekonuje, że wydatki na promocję turystyki biznesowej były wielokrotnie analizowane i kontrolowane i wszystko odbywało się prawidłowo.


Tagi:

Dodaj komentarz

*
*