Reklama

W urzędzie miasta powstanie biuro ds. klimatu. Trwa rekrutacja pracowników

Redakcja
W Urzędzie Miasta Katowice powstanie biuro ds. klimatu. Mają w nim pracować 3 osoby. Celem powstania biura jest koordynacja działań na rzecz adaptacji do zmian klimatu.

Kilka miesięcy temu w radzie miasta powstała komisja ds. klimatu. Teraz komórka o podobnej nazwie powstanie w strukturach urzędu miasta.

Jak poinformowało nas biuro prasowe, biuro ds. klimatu będzie się zajmować m.in.

– opiniowaniem zadań inwestycyjnych, planów, programów, strategii w zakresie związanym z ochroną klimatu
– zgłaszaniem wniosków i propozycji do projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego i studium uwarunkowań zagospodarowania przestrzennego oraz planów, strategii i polityk lokalnych i ponadlokalnych dotyczących adaptacji do zmian klimatu
– podejmowanie, konsultowanie i monitorowanie działań mających na celu adaptację do zmian klimatu
– współpracą z komórkami organizacyjnymi urzędu, miejskimi jednostkami organizacyjnymi, organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami w zakresie adaptacji do zmian klimatu
– inicjowaniem nowych projektów związanych z adaptacją do zmian klimatu
– reprezentowaniem prezydenta Katowic na spotkaniach, konferencjach i debatach w ramach współpracy z krajowymi i międzynarodowymi organizacjami i stowarzyszeniami w obszarze ochrony klimatu
– monitorowaniem i bieżącą aktualizacją „Miejskiego Planu adaptacji do zmian klimatu”
– popularyzacją ochrony powietrza oraz klimatu
– prowadzeniem działań informacyjnych i edukacyjnych w obszarze ochrony klimatu.

Pracami biura kierować będzie pełnomocnik prezydenta ds. klimatu, a łącznie będą w nim pracować 3 osoby. Trwa rekrutacja na to stanowisko. Kandydaci muszą m.in. mieć wykształcenie wyższe z zakresu nauk środowiskowych (ochrona środowiska, inżynieria środowiska, zarządzanie środowiskiem lub pokrewne), minimum 5-letni staż pracy, znać Białą Księgi w sprawie adaptacji do zmian klimatu ((COM(2009)147)), Strategiczny plan adaptacji dla sektorów i obszarów wrażliwych na zmiany klimatu do roku 2020 z perspektywą do roku 2030 (SPA2020), ustawy Prawo ochrony środowiska, o elektromobilności i paliwach alternatywnych, o samorządzie gminnym, o pracownikach samorządowych, Kodeks postępowania administracyjnego.

Termin składnia zgłoszeń mija dzisiaj (30 września).


Tagi:

Dodaj komentarz

*
*