Reklama

Śląska Służba Celno-Skarbowa ma 80 wolnych etatów. Trwa nabór chętnych

Redakcja
Rozpoczął się nabór do śląskiej Służby Celno-Skarbowej. Wolnych jest aż 80 etatów. Chętni mogą się zgłaszać do 15 lutego.

Wprawdzie rekrutację prowadzi Śląski Urząd Celno-Skarbowy w Katowicach, ale to nie oznacza, że nowi pracownicy KAS będą pełnić funkcję właśnie w stolicy woj. śląskiego.

Żeby starać się o pracę w KAS, trzeba spełnić kilka warunków. Zgłaszać mogą się tylko obywatele polscy, korzystający z pełni praw publicznych, którzy nie byli skazani prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe. Trzeba mieć co najmniej wykształcenie średnie lub średnie branżowe i stan zdrowia, który pozwala na pełnienie służby na określonym stanowisku.

Wśród wymagań dodatkowych są m.in. prawo jazdy kategorii B oraz dobra sprawność fizyczna, umożliwiająca szkolenia z zakresu środków przymusu bezpośredniego.

Przy naborze do pracy albo przyjęciu do służby w jednostkach organizacyjnych KAS, kandydaci urodzeni przed 1 sierpnia 1972 r. są obowiązani do złożenia kierownikowi jednostki organizacyjnej oświadczenia dotyczącego pracy lub służby w organach bezpieczeństwa państwa lub współpracy z tymi organami.

Postępowanie kwalifikacyjne składa się z kilku etapów. Kandydaci muszą przejść testy: wiedzy, sprawności fizycznej, psychologiczny i kompetencyjny. Jest też rozmowa kwalifikacyjna.

O tym gdzie dokładnie będą pracować nowi celnicy zdecyduje dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Katowicach. W grę wchodzi cały obszar woj. śląskiego.

Funkcjonariusze KAS zajmują się nie tylko kontrolą celną towarów, ale również zwalczaniem przestępczości podatkowej oraz celnej, zwalczaniem nielegalnego hazardu i przemytu towarów akcyzowych. Do ich zadań należy także rozpoznawanie, zapobieganie i wykrywanie przestępstw i wykroczeń skarbowych oraz przestępstw związanych z przywozem i wywozem towarów ochrony dóbr kultury oraz własności intelektualnej, a także przestępstw związanych z wprowadzaniem oraz wyprowadzaniem z polskiego obszaru celnego towarów objętych ograniczeniami lub zakazami.

Ile może zarobić celnik?

Płaca zasadnicza na stanowisku celnika wynosi 3 338 zł brutto (kwota wynagrodzenia zasadniczego + dodatek za stopień służbowy). Do tego dochodzi szereg dodatków, m.in. za wieloletnią służbę, dodatek funkcyjny na stanowisku kierowniczym lub samodzielnym (jego wysokość jest uzależniona m.in. od liczby podległych funkcjonariuszy oraz zakresu odpowiedzialności i wykonywanych zadań). Są także dodatki uzasadnione szczególnymi właściwościami, kwalifikacjami i umiejętnościami (dodatek za sprawowanie opieki nad powierzonym psem) oraz dodatki uzasadnione szczególnymi zadaniami, warunkami lub miejscem pełnienia służby (dodatek za realizację zadań w zakresie kontroli zgłoszeń celnych, towarów i osób, a także za sprawowanie nadzoru nad wykonywaniem tych zadań, dodatek za realizację zadań kontrolnych, w tym za obsługę urządzeń RTG do prześwietlania pojazdów, kontenerów lub wagonów kolejowych oraz za służbę na jednostce pływającej Służby Celnej, a także za sprawowanie nadzoru nad wykonywaniem tych zadań, dodatek za wykonywanie czynności w zakresie egzekucji administracyjnej należności pieniężnych u zobowiązanego, dodatek za służbę w porze nocnej, dodatek specjalny.

Ponadto funkcjonariusze mogą liczyć na dofinansowanie wypoczynku, zwrot kosztów za przejazd do jednej z wybranych przez siebie miejscowości w kraju i z powrotem dla funkcjonariusza i członków rodziny, dopłaty do zajęć kulturalno-oświatowych, dodatkowy urlop wypoczynkowy po 15 latach ( 26+5) i po 20 (26+10), nagrodę roczną (czyli tzw. 13-tkę) i możliwość przejścia na emeryturę po 25 latach służby.

Dodatkowe informacje o rekrutacji do KAS w Katowicach można uzyskać pod nr telefonu (32) 207-61-81.


Tagi:

Komentarze

  1. Rafał 6 lutego, 2022 at 2:33 pm - Reply

    Pieniądze jak dla ochroniarza za 160h, smiechu warte.

Dodaj komentarz

*
*