Reklama

Rozpoczął się nabór wniosków do Zielonego Budżetu. Do wydania są 3 mln zł

Grzegorz Żądło
W poniedziałek 23 maja rozpoczął się nabór wniosków do 3. edycji Zielonego Budżetu. Do rozdysponowania są 3 mln zł. W przeciwieństwie do zwykłego BO, w zielonym nie ma podpisów poparcia ani głosowania. Projekty do realizacji wybiera zespół złożony z urzędników i ekspertów zewnętrznych.

W poprzednich latach z Zielonego Budżetu urządzono zielony skwer przed Superjednostką, powstały łąki kwietne na os. Tysiąclecia, posadzone zostały nowe drzewa, krzewy oraz byliny w kilku dzielnicach, zamontowano też budki lęgowe dla ptaków w Ligocie.  Teraz mieszkańcy ponownie mają okazję zaproponować swoje pomysły. Rozpoczął się nabór wniosków do 3. edycji. Chętni mogą zgłaszać swoje projekty do 15 czerwca, a następnie wnioski będą przechodziły przez weryfikację formalną i merytoryczną. W ostatnim etapie komisja złożona z urzędników i zewnętrznych ekspertów wybierze najciekawsze projekty, które zostaną zrealizowane w kolejnym roku.

Na Zielony Budżet miasto przeznacza 3 mln zł, z których 2,4 mln zł rozdzielono pomiędzy 22 dzielnice w ramach wniosków lokalnych, a 600 tys. zł przeznaczono na realizację zadań o charakterze ogólnomiejskim.

Podstawowa zasada jest taka, że jeden projekt lokalny nie może kosztować więcej niż 60% kwoty przeznaczonej dla danej dzielnicy. Natomiast koszt projektu ogólnomiejskiego nie może przekroczyć 600 000 zł.

Żeby złożyć wniosek nie trzeba zbierać podpisów poparcia od mieszkańców.

Co można zgłosić do Zielonego Budżetu?

Projekty, które z założenia są dobre dla środowiska naturalnego czy bytowania zwierząt. To m.in.”

– zazielenienie przestrzeni publicznej;
– systemowa rewitalizacja zieleni skwerów i parków;
– tworzenie łąk kwietnych;
– tworzenie ogrodów deszczowych i zbiorników małej retencji na terenach skwerów i parków miejskich;
– projekty związane z systemowymi programami dotyczącymi zwierząt (sterylizacja, zajęcia edukacyjne o właściwej opiece oraz odżywianiu);
– warsztaty i działania edukacyjne w zakresie ekologii i ochrony przyrody.

W dwóch dotychczasowych edycjach Zielonego Budżetu mieszkańcy złożyli 292 projekty, z których do realizacji wyłoniono 143, na łączną kwotę prawie 5 milionów złotych. Poniżej pełny terminarz tegorocznej odsłony akcji:

– zgłaszanie projektów zadań do Zielonego Budżetu – od 23 maja do 15 czerwca,
– I etap weryfikacji – do 24 czerwca,
– ogłoszenie wyników I etapu weryfikacji – do 27 czerwca,
– II etap weryfikacji – do 31 sierpnia,
– ogłoszenie wyników II etapu weryfikacji – do 9 września,
– etap pracy zespołu oceniającego – do 26 września,
– ogłoszenie wyników pracy zespołu oceniającego oraz informacji o wyborze zadań do realizacji – do 30 września.

Wszystkie informacje na temat Zielonego Budżetu miasta Katowice będą publikowane TUTAJ.


Tagi:

Komentarze

  1. Piotr 29 maja, 2022 at 7:34 am - Reply

    Otoczenie Rawy za rynkiem !! Otoczenie Rawy za rynkiem !! Otoczenie Rawy za rynkiem !!

Dodaj komentarz

*
*