Reklama

Wojewoda powołał radę gospodarczą

Szymon Kosek
Wojewoda Jarosław Wieczorek powołał radę gospodarczą województwa śląskiego. – Przy dobrej woli znanych osobistości możemy doprowadzić region do jeszcze szybszego wzrostu – mówił na dzisiejszym spotkaniu.

Na czele rady stanął prof. Uniwersytetu Ekonomicznego Jan Wojtyła, będący już członkiem Rady Polityki Pieniężnej. Zarówno przewodniczący, jak i wojewoda podkreślali, że rada nie będzie zamkniętym organem. – Są tu osoby o dużej wiedzy i doświadczeniu, ale każdy z nas wie też, gdzie są inni posiadający taką wiedzę. Chcemy stworzyć szeroki front intelektualny na rzecz regionu – mówił Wojtyła.

Oprócz Wojtyły w radzie zasiada jeszcze jeden przedstawiciel UE. Rektor uczelni prof. Robert Tomanek zwrócił uwagę na trzy elementy będące jego zdaniem silnymi stronami województwa. –To kapitał ludzki, położenie i to, że mamy kilka silnych ośrodków, a nie tylko jeden.

W składzie rady znajduje się na razie 10 osób:

– Roman Borecki – Politechnika Częstochowska, Instytut Badawczo-Wdrożeniowy Maszyn Sp. z.o.o. w Olsztynie

– dr inż. Mariusz Chudzicki – Politechnika Częstochowska

– dr Tomasz Heryszek – Uniwersytet Śląski w Katowicach, Wiceprezes Zarządu ds. Handlowych Węglokoks S.A.

– Dominik Kolorz – Przewodniczący Zarządu Regionu Śląsko-Dąbrowskiego NSZZ „Solidarność”

– dr Ferdynand Morski – Dyrektor Biura Śląskiego Związku Gmin i Powiatów w Katowicach

– prof. dr hab. nauk med. Władysław Pierzchała – Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach

– prof. nadzw. dr hab. Barbara Piontek – Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej

– prof. Robert Tomanek – JM Rektor Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach

– Bogdan Traczyk – Prezes Zarządu Górnośląskiej Agencji Przedsiębiorczości i Rozwoju Sp. z o.o. w Gliwicach

prof. Jan Wojtyła – Wydział Finansów i Ubezpieczeń Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach

Wojewoda odniósł się też do „Strategii odpowiedzialnego rozwoju” oraz „Porozumienia na rzecz zintegrowanej polityki województwa śląskiego. – W „Strategii odpowiedzialnego rozwoju” znajduje się wprost odesłanie do naszego regionu i jest to jedyny region tak mocno tam wyszczególniony. Oba te dokumenty skłaniają nas do wyciągnięcia pierwszych wniosków i lobbowania na rzecz województwa. 


Tagi:

Dodaj komentarz

*
*