Reklama

Prezydent Katowic nagrodził ludzi kultury

Redakcja
Trzy osoby i grupa mażoretek to tegoroczni laureaci nagród prezydenta Katowic w dziedzinie kultury. Wyróżnienia przyznawane są od 1984 roku za wybitne osiągnięcia artystyczne oraz organizacyjne, które mają wpływ na rozwój i upowszechnianie kultury w Katowicach.

Podczas dzisiejszej uroczystości w Pałacu Goldsteinów nagrody odebrali Ewa Kokot, Monika Paca-Bros, Johann Bros i grupa mażoretek „Akcent” z MDK Ligota.

Ewie Kokot jest pedagogiem z zakresu edukacji kulturalnej. Nagrodę dostała za nowatorskie rozwiązania w wieloletniej pracy z dziećmi, dzięki której jej podopieczni poznają i rozumieją sztukę współczesną. Od 1989 roku realizuje autorskie projekty polegające na kontaktowaniu dziecka ze sztuką – długofalowy program DZIECKO-SZTUKA-KONTAKT, Future Artist, Galeria Ściana Sztuki Dziecka w CKK (aktualnie KMO). Zajmuje się także prowadzeniem warsztatów twórczych dla dzieci, młodzieży, osób niepełnosprawnych oraz osób zagrożonych marginalizacją. Aranżuje wystawy sztuki najnowszej, organizuje masowe akcje i plenery.

Monice Pacy-Bros wyróżnienie zostało przyznane za wykreowanie w Szybie Wilson jednego z najbardziej kulturotwórczych miejsc Katowic-symbolu symbiozy sztuki i przemysłowej tradycji Górnego Śląska.

Obecnie prowadzi firmę zajmującą się zarządem i rewitalizacją starego Browaru Mokrskich w Szopienicach. Działa społecznie. W latach 2001–2006 inicjatorka szeregu akcji mających na celu wyrównywanie szans dzieci z katowickich dzielnic Janów i Nikiszowiec, współinicjatorka powołania Stowarzyszenia „Razem dla Nikiszowca” oraz inicjatorka powstania „Stowarzyszenia dla Szopienic”, stawiających sobie za cel rewitalizację tych starych, poprzemysłowych dzielnic Katowic.

wreczenie-nagrod-prezydenta-miasta-katowice-w-dziedzinie-kultury-2

Z kolei Johann Bros (prywatnie mąż Moniki Pacy), inicjator wielu działań o charakterze kulturalnym i społecznym został uhonorowany za to, że dzięki niemu mieszkańcy Katowic mogą podziwiać dzieła sztuki we wspaniałych przestrzeniach obiektów poprzemysłowych.

Od 1991 roku jest właścicielem Browaru Mokrskich w Szopienicach, który odrestaurował i zrewitalizował. W 2010 r. właśnie za tę inicjatywę dostał nagrodę „Za wybitne osiągnięcia w dziedzinie konserwacji zabytków”

Wspólnie z Monika Pacą odrestaurowali też obiekt przy ul. Oswobodzenia 1 w Katowicach, w którym od 2001 r. prowadzą największą w Polsce prywatną galerię – Szyb Wilson. Jest współorganizatorem Międzynarodowego Festiwalu „Art Naif Festiwal”

Grupa Mażoretek „Akcent” została doceniona za wspaniałe oprawy artystyczne najważniejszych wydarzeń w życiu Katowic, a także za reprezentowanie miasta i liczne osiągnięcia w najważniejszych konkursach i przeglądach sztuki mażoretek w Polsce oraz Europie.

Grupa prezentuje choreograficzne układy taneczno-marszowe do muzyki orkiestr dętych oraz nowoczesnej. Powstała w 2000 r. Od początku działa przy MDK „Ligota”. Aktualnie w zespole działa 6 grup wiekowych.


Tagi:

Dodaj komentarz

*
*