Reklama

Najwyższa emerytura w woj. śląskim wynosi ponad 17 tys. zł miesięcznie. Najniższa…5 groszy

Redakcja
Najniższa emerytura w województwie śląskim wynosi 5 groszy miesięcznie. Wypłaca ją sosnowiecki ZUS. Z kolei najwyższa emerytura przekracza 17 tys. zł i trafia do mieszkańca Podbeskidzia. Rekord w skali kraju wynosi ponad 20 tys. zł emerytury.

Najniższa emerytura jaką kiedykolwiek wypłacał Zakład Ubezpieczeń Społecznych po reformie emerytalnej w 1998 r. to 2 grosze. Otrzymywała ją klientka z Oddział ZUS w Biłgoraju. Kobieta odprowadziła w swoim życiu składkę emerytalną za jeden dzień pracy.

Najwyższą emeryturę  w Polsce dostaje 86-latek, który 62 lata przepracował przy produkcji ołowiu, cyny i cynku. Jego miesięczna emerytura, po waloryzacji marcowej, wynosi ponad 35 tys. zł. Innemu rekordziście ZUS wypłaca emeryturę w granicach 29 tys. zł. Otrzymuje ją 83-letni były pracownik zatrudniony przy produkcji tworzyw sztucznych. Przepracował ponad 59 lat. Kobieta z najwyższą emeryturą z ZUS dostaje ponad 24 tys. zł. To 82-letnia była pracownica bankowości. Przepracowała ponad 61 lat.

Najniższą emeryturę w woj. śląskim wypłaca sosnowiecki ZUS. To 5 groszy miesięcznie. Otrzymuje ją mężczyzna, który składkę na ubezpieczenia społeczne miał opłacaną przez niecałe 2 miesiące. Druga rekordowo niska emerytura w naszym województwie wypłacana jest przez chorzowski ZUS – to 17 groszy. Do obliczenia emerytury przyjęto kwotę składek za 24 dni. Kolejne bardzo niskie świadczenie wypłacane przez chorzowski ZUS trafia do mężczyzny, który w całym swoim życiu przed emeryturą przepracował zaledwie 9 dni. Jego emerytura z ZUS to 43 grosze. Natomiast 53 grosze emerytury otrzymuje kobieta, której podstawą obliczenia świadczenia było niecałe półtora miesiąca pracy.

Na drugim biegunie jest mężczyzna z Podbeskidzia, który na emeryturę przeszedł w wieku 85 lat. Przez lata pracował w górnictwie, osiągając bardzo wysokie zarobki. Dostaje z ZUS ponad 17 tys. zł miesięcznie.

Wysoką emeryturę ma także klient chorzowskiego oddziału ZUS. Miesięczna emerytura wraz z dodatkiem pielęgnacyjnym przekracza kwotę 14 tys. zł. Mężczyzna przeszedł na emeryturę w wieku 77 lat i 5 miesięcy, a w swojej karierze ma prawie 57 lat pracy (w tym 52 lata okresów składkowych, czyli bez zwolnień lekarskich itp.). Ubezpieczony pracował jako pracownik naukowy. Podobnej wysokości świadczenie otrzymuje kilku emerytów z oddziału ZUS w Bielsku-Białej i Zabrza. Wszyscy oni przeszli na emeryturę średnio 10 lat i później niż powszechny wiek emerytalny. Wspólną cechą jest również to, że każdy z nich ma też bardzo długi staż pracy – prawie 50 lat, a nawet 57 lat i osiągali wysokie wynagrodzenia. Pozostałe wysokie emerytury wypłacane przez chorzowski ZUS to kwoty przekraczające 11 tys. zł i bliskie 13 tys. zł. Rekordy należą do mężczyzn. Pierwszy z nich przeszedł na świadczenie po ukończeniu 82 lat, a drugi po 77 roku życia. Obaj mają bardzo długi staż ubezpieczeniowy.

Jak jest sposób na wysoką emeryturę? – Im dłużej będziemy pracować przed przejściem na emeryturę, tym więcej odprowadzimy składek. Z każdym rokiem dojdą też kolejne waloryzacje składek i kapitału początkowego, a więc podstawa obliczenia emerytury wzrośnie. Oczywiście ważne też są zarobki. Im wyższe zarobki, tym wyższe składki i w konsekwencji wyższa emerytura. Ponadto późniejsze przejście na emeryturę daje nam to, że statystycznie średnie dalsze trwanie życia ulegnie zmniejszeniu. Zatem podstawę obliczenia emerytury będziemy dzielić przez mniejszą liczbę miesięcy, co daje nam wyższy emeryturę – tłumaczy Beata Kopczyńska, regionalny rzecznik prasowy ZUS w województwie śląskim.

Zdarza się, że wyliczona przez ZUS emerytura jest niższa niż emerytura minimalna. Co wtedy? Kobiety, które udowodniły co najmniej 20-letni okres składkowy i nieskładkowy oraz mężczyźni, którzy udowodnili co najmniej 25-letni okres składkowy i nieskładkowy mają zagwarantowane podwyższenie obliczonej kwoty emerytury do kwoty emerytury minimalnej. Od 1 marca 2021 r. to 1250,88 zł. Jeżeli ktoś nie ma takiego stażu, to w sytuacji gdy obliczona przez ZUS emerytura będzie niższa od minimalnej, to nie będzie ona podwyższona do tej kwoty.

Pod koniec 2020 r. liczba emerytów w ZUS wyniosła około 6 mln osób.


Tagi:

Dodaj komentarz

*
*