Reklama

Mieszkańcy Katowic domagają się drzew. Ponad tysiąc wniosków o nowe nasadzenia

Grzegorz Żądło
Za pomocą aplikacji wCOP drzewo, mieszkańcy zgłosili ponad tysiąc miejsc, w których chcieliby posadzenia drzew. Weryfikacja wniosków już trwa.

wCOP drzewo to aplikacja, która powstała przy okazji Szczytu Klimatycznego ONZ, który odbył się w Katowicach w 2018 roku. Za pomocą internetowego narzędzia, mieszkańcy wskazują miejsca, w których chcą, żeby posadzone zostały drzewa. Z dwóch pierwszych edycji posadzonych zostało prawie tysiąc drzew.

Zgłoszenie jakiejś lokalizacji nie oznacza, że na pewno w tym miejscu zostaną posadzone rośliny. Każdy wniosek przechodzi czasochłonną weryfikację przez kilka wydziałów urzędu miasta i miejskie jednostki, jak ZZM, KZGM czy MZUiM. Każdy zgłoszony teren musi być też rozpatrzony pod kątem formy władania, przeznaczenia w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego, ujęcia w planach inwestycyjnych miasta, warunków klimatycznych i glebowych, zgodności kompozycyjnej z przyległymi terenami, sposobu zainwestowania itp.

Użytkownik aplikacji jest informowany o przyjęciu wniosku do weryfikacji i o jego ostatecznej akceptacji lub odrzuceniu – w takim przypadku podawane są również powody odrzucenia.

Mieszkańcy mogą sugerować liczbę drzew w danej lokalizacji (maksymalnie pięć w jednym zgłoszeniu) i preferowane gatunki, jednak ostateczną decyzję w tej sprawie podejmują zawsze specjaliści z Zakładu Zieleni Miejskiej. Wybierane są gatunki, które dobrze znoszą miejskie warunki m.in: lipa, dąb, klon, jarząb, kasztanowiec, głóg czy brzoza brodawkowata. Sadzone są drzewa o obwodzie pnia (na wysokości metra) od 12 do 14 cm i więcej.

Z końcem kwietnia zakończył się etap zgłoszeń w trzeciej edycji projektu wCOP drzewo. Pobity został rekord – prawie tysiąc nowych wniosków w dwa miesiące, czyli więcej niż wpłynęło w sumie w ciągu dwóch poprzednich edycji. Niektóre dzielnice wykazały szczególną mobilizację. Podobnie jak w poprzednich latach, bardzo dużo zgłoszeń jest z Załęża, ale nowym liderem mogą się w tym roku okazać Szopienice – Burowiec. Tamtejsza Rada Jednostki Pomocniczej sama zaznaczyła aż 120 lokalizacji.


Tagi:

Dodaj komentarz

*
*