Reklama

Miasto przeniosło punkt przyjmowania wniosków o nadanie numeru PESEL uchodźcom

Redakcja
Od piątku 18 marca wnioski o nadanie numeru PESEL obywatelom Ukrainy trzeba składać w Urzędzie Stanu Cywilnego przy ul. Matejki. Wcześniej przyjmowanie wniosków odbywało się w budynku UM na rynku.

Punkt w USC został stworzony specjalnie w tym celu. Obsługa będzie prowadzona w dniach i w godzinach pracy urzędu. Jak jednak deklarują urzędnicy,  jeśli będzie taka potrzeba, godziny przyjmowania wniosków mogą zostać wydłużone. Dodatkowo punkt w USC będzie działał w najbliższą sobotę i niedzielę (19 i 20.03.2022 r.), w godzinach 9.00-13.00. Informacja o zmianie, wraz z mapami dojazdu do nowego punktu została przekazana do punktów noclegowych prowadzonych przez miasto i instytucji, które zapewniły schronienie uchodźcom.

Numer PESEL może otrzymać każdy obywatel Ukrainy, który po 24 lutego 2022 r. przyjechał do Polski bezpośrednio z Ukrainy i złoży wniosek w dowolnym urzędzie gminy. We wniosku trzeba podać takie dane jak: imię i nazwisko, data i miejsce urodzenia, kraj urodzenia i obywatelstwo, data wjazdu do Polski, ukraiński numer ewidencyjny – jeśli dana osoba go posiada. Osoby, które chcą uzyskać także profil zaufany, dodatkowo muszą podać adres e-mail i polski numeru telefonu.

Żeby złożyć wniosek, trzeba mieć dokument tożsamości. Jeżeli ktoś go nie ma, może złożyć wniosek pod rygorem odpowiedzialności karnej. Niezbędne jest także kolorowe zdjęcie na papierze fotograficznym w rozmiarach 35 x 45 mm (szerokość x wysokość). Zdjęcie można bezpłatnie zrobić w punkcie foto w budynku przy ul. Rynek 1 (wejście od strony ul. 3 Maja).

Wypełniony wniosek wraz z potrzebnymi dokumentami oraz zdjęciem trzeba przynieść osobiście do punktu w USC. Urzędnik na miejscu pobierze odciski palców. Wniosek w imieniu dziecka składa jedno z rodziców, opiekun, kurator, opiekun tymczasowy ustanowiony przez sąd opiekuńczy lub osoba sprawująca faktyczną pieczę nad dzieckiem. Dziecko do 12. roku życia nie musi być obecne przy składaniu wniosku ‒ z wyjątkiem sytuacji, w której jego tożsamość będzie ustalana w oparciu o oświadczenie. Od dzieci, które nie ukończyły 12 roku życia, nie pobiera się odcisków palców. Na wniosku należy złożyć własnoręczny podpis. Wydanie tego dokumentu jest bezpłatne.

Do czwartku UM Katowice przyjął 551 wniosków o nadanie numeru PESEL.


Tagi:

Dodaj komentarz

*
*