Miasto przeniosło punkt przyjmowania wniosków o nadanie numeru PESEL uchodźcom

Od piątku 18 marca wnioski o nadanie numeru PESEL obywatelom Ukrainy trzeba składać w Urzędzie Stanu Cywilnego przy ul. Matejki. …