Reklama

Kolejna licytacja czynszów w mieszkaniach od miasta

Jedno z wystawionych na licytację czynszów mieści się przy Pl. Rostka.

G. Ż.
Po raz kolejny można wylicytować czynsze w mieszkaniach od miasta. Warto się jednak dobrze zastanowić, bo tym razem urząd miasta wystawił na przetarg lokale, których nie jest właścicielem, a jedynie tymczasowym zarządcą. Oznacza to ryzyko dla potencjalnych najemców. Pewnego dnia może się bowiem odnaleźć właściciel, a wtedy to on,  a nie miasto stanie stroną umowy z lokatorami.

W Katowicach jest jeszcze ponad sto nieruchomości, których stan własnościowy nie jest uregulowany, czyli są w tzw. tymczasowym zarządzie. W praktyce zajmuje się nimi KZGM. Przeprowadza remonty, pobiera czynsz i traktuje jakby był właścicielem nieruchomości. Co jakiś czas odnajdują się jednak spadkobiercy właścicieli bądź podmioty uwidocznione w księdze wieczystej. Wtedy trzeba im kamienicę oddać, a lokatorzy zaczynają płacić czynsz nowemu właścicielowi. Sytuacja jest jednak jasna od samego początku, czyli każdy wie, że wynajmowane mieszkanie prędzej czy później może zostać przejęte przez nieznanego w momencie podpisywania umowy właściciela.

Tym razem na liście do licytacji czynszów znalazły się 33 mieszkania, usytuowane m.in. w centrum, Dębie, Szopienicach, Ligocie, Bogucicach i Szopienicach  Wszystkie są w złym stanie technicznym i wymagają przeprowadzenia remontu. Ten na własny koszt musi zrobić najemca. Nie ma potem możliwości odzyskania poniesionych nakładów. Za to przez 3 (zwyczajowo) lub więcej miesięcy (w uzasadnionych przypadkach) może być zwolniony z czynszu. Wszystko zależy od tego ile potrwa remont.

Oferowane mieszkania mają od nieco ponad 19 m kw. do ponad 159 m kw. Większość nie ma w środku wc. Najczęściej toalety mieszczą się na klatce schodowej. Są też lokale bez wc.  Za to wyjściowe stawki czynszu są niskie albo bardzo niskie. Zaczynają się od 2,58 zł za ma kw., a kończą na 5,52 zł. Najczęściej pojawia się jednak kwota 3,14 zł/m kw. lub nieznacznie wyższa. Pełną listę wystawionych na licytację czynszów mieszkań znajdziecie TUTAJ.

Żeby wziąć udział w licytacji trzeba spełnić kilka warunków. Wśród tych najważniejszych jest przedstawienie zaświadczenia o dochodach za ostatnie 3 miesiące (chodzi o potwierdzenie wiarygodności płatniczej oferenta), wpłacenie wadium w wysokości 1000 zł za każdy lokal i zapoznanie się ze stanem technicznym lokalu. Pisemne zgłoszenia udziału w przetargu można składać do 8 stycznia 2018 roku w Biurze Obsługi Mieszkańców (Rynek 1, stanowiska 20 i 21) lub w referacie lokali mieszkalnych UM Katowice (II piętro, pokój 204). Licytacja odbędzie się 12 stycznia o godz. 10. Mieszkania można oglądać po uzgodnieniu z właściwym oddziałem KZGM.

Regulamin przetargu dostępny jest TUTAJ.


Tagi:

Dodaj komentarz

*
*