Reklama

Katowice zmieniają zdanie i zwalniają z czynszu przedsiębiorców, którzy w czasie epidemii zamknęli firmy. Powstał Katowicki Pakiet Przedsiębiorcy

Grzegorz Żądło
Prezydent Katowic Marcin Krupa przedstawił w poniedziałek Katowicki Pakiet Przedsiębiorcy. Jednym z jego głównych punktów jest zwolnienie z opłat czynszowych przedsiębiorców, którzy w czasie epidemii nie mogą prowadzić swojej działalności. Wcześniej miasto proponowało jedynie zawieszenie czynszów. Zaprezentowanych rozwiązań jest znacznie więcej.

Katowicki Pakiet Przedsiębiorcy został podzielony na 5 filarów. Najważniejsze, z puntu widzenia działalności tysięcy firm, są pierwsze trzy.

Pierwszy filar dotyczy zwolnień z opłat czynszowych dla najemców użytkowych lokali komunalnych. Jest ich 1020.  Czynszu przez czas trwania epidemii nie będą musieli płaci ci najemcy, którzy na mocy decyzji rządu nie mogą prowadzić działalności. Zwolnienie z czynszu obejmie także tych, którzy z powodu epidemii zawiesili działalność ze względu na brak klientów.

Po zakończeniu czasu epidemii, przez kolejne trzy miesiące, firmy będą płacić 50% czynszu. Jeśli nie będzie ich jeszcze na to stać, będą mogły zapłacić w ratach przez 6 miesięcy.

Dodatkowo, przedsiębiorcy, którzy nie musieli zamknąć swoich biznesów, dostaną 50% zwolnienie z czynszu na czas obowiązywania rządowych obostrzeń.

Żeby skorzystać z tej formy wsparcia trzeba będzie złożyć wniosek oraz oświadczenie.

Drugi filar to preferencje dla osób handlujących na miejskich targowiskach i dzierżawiących teren od gminy.

Dzierżawcy nie będą musieli płacić opłat przez czas epidemii, a przez kolejne 3 miesiące – 50%. Ci, którzy nie zaprzestali działalności w czasie obostrzeń, zapłacą 50% opłaty za dzierżawę (z karencją 6-miesięczną). Miasto zwalnia też praktycznie restauratorów z opłaty za ogródki letnie. Do końca 2020 roku będą oni płacili za zajęcie 1 m kw. pod ogródek symboliczny 1 grosz.

Trzeci filar dotyczy podatków od nieruchomości i środków transportu oraz opłaty za odbiór śmieci.

Przedsiębiorcy, którzy mają zakaz prowadzenia działalności, a także ci, którzy odnotowali spadek obrotów gospodarczych zgodnie z definicją zawartą w ustawie – zostaną zwolnieniu z podatku od nieruchomości za okres od kwietnia do czerwca. Zwolnienie będzie dokonywane wyłącznie na wniosek przedsiębiorcy. Pozostali przedsiębiorcy, którzy odnotowali spadek obrotów, ale nie są objęci zapisami ustawy, będą mogli wystąpić o przedłużenie terminu płatności za kwiecień, maj, czerwiec – nie dłużej niż do 30 września tego roku.

Przedsiębiorcy, którzy zanotowali znaczący spadek obrotów, będą mieli możliwość umorzenia podatku od środków transportu, rozłożenia na raty lub odroczenia terminu wpłaty. Wszystkie sprawy będą rozpatrywane indywidualnie.

Przedsiębiorcy, którzy mają umowę na odbiór śmieci z MPGK, będą mogli wnioskować o obniżenie opłaty śmieciowej o 50% na czas trwania stanu epidemii i zagrożenia epidemicznego.

Czwarty filar obejmuje utworzenie przez miasto we współpracy z Regionalną Izbą Gospodarczą Punktu Doradztwa Kryzysowego, w którym poszkodowani przez epidemię przedsiębiorcy będą mogli pozyskać pomoc doradczą w zakresie prawa, finansów i gospodarki oraz uzyskać wsparcie psychologów i doradców z branży HR. W pierwszym okresie miasto sfinansuje pakiety kompleksowego doradztwa kryzysowego dla 150 firm. Miasto przeznaczy dla RIG 120 000 zł.

Piąty filar obejmuje działania, które są niezależne od samorządu, ale o które Katowice będą apelować do innych instytucji i władz centralnych. Chodzi m.in. o postawę prywatnych właścicieli nieruchomości, do których miasto apeluje o zwolnienie najemców lokali użytkowych w całości lub części z opłat czynszowych. Prezydent Katowic zapowiedział wystąpienie do premiera RP z wnioskiem o wprowadzenie kilku zmian ważnych dla przedsiębiorców, jak zwrot podatku VAT dla firm w 14, a nie 60 dni, wydłużenie okresu przyznawanych koncesji na alkohol oraz ważności opłaty za sprzedaż alkoholu o okres obowiązywania ograniczeń epidemicznych. Marcin Krupa zwróci się także do stowarzyszeń i firm reprezentujących artystów, jak ZAIKS, STOART, SAWP czy też ZPAV z wnioskiem o zawieszenie pobierania odpłatności za okres obowiązywania ograniczeń epidemicznych.

Prezydent Katowic zapowiedział także wystąpienie do Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii z wnioskiem o przekazanie 100 mln zł dla gmin tworzących metropolię. Miałby powstać fundusz przeznaczony na wsparcie przedsiębiorców. Być może powstanie też Katowicki Fundusz Pomocy Przedsiębiorcom, który miałby do dyspozycji 10 mln zł. Szczegóły jego działania nie zostały jeszcze opracowane.

Część z zaprezentowanych dzisiaj rozwiązań wymaga przyjęcia odpowiednich uchwał przez radę miasta. W tym celu w najbliższym czasie ma zostać zwołana nadzwyczajna sesja.

Akcję pomocową w ramach Katowickiego Pakietu Przedsiębiorcy będzie koordynować katowicki Miejski Inkubator Przedsiębiorczości Rawa.Ink. Od wtorku pracownicy jego pracownicy będą obsługiwać przedsiębiorców pod numerami telefonów: 32 259 32 77, 32 705 47 43, 32 705 47 46, 32 705 47 11, 32 259 31 53 oraz mailem [email protected] We wtorek na stronie www.rawaink.katowice.eu ma się pojawić lista najczęściej zadawanych pytań wraz z odpowiedziami.

W celu uproszczenia formalności związanych z udzieleniem wsparcia urząd nie przewiduje weryfikacji wysokości uzyskanych przychodów w okresie epidemii. Wszystko będzie się opierało na oświadczeniach przedsiębiorców składanych pod rygorem odpowiedzialności karno-skarbowej.

W Katowicach zarejestrowanych jest 48,5 tys. firm, z których 46 tys. to mikroprzedsiębiorstwa zatrudniające do 9 osób.


Tagi:

Komentarze

  1. Gosc 1 kwietnia, 2020 at 12:09 am - Reply

    czyli za 60 dni wracamy do tematu budowy stadionu przeciez te klamstwa w mediach ze 30 dni pauzy zrobia roznice to brednie

Skomentuj Gosc Anuluj pisanie odpowiedzi

*
*