Reklama

Hotel Silesia zostanie sprzedany. Radni przegłosowali poprawny plan zagospodarowania

Ł. K.
Ostateczna wersja planu zagospodarowania dla terenu u zbiegu ulic Piotra Skargi i Wincklera przegłosowana. To działka, na której położony jest Hotel Silesia. Uchwalony wcześniej plan unieważnił wojewoda, bo w projekcie były błędy. Wskazał je właściciel hotelu, który ma już inwestora na ten obiekt. Hotel zostanie zburzony.

Radni przegłosowali poprawioną wersję planu zagospodarowania dla działki, na której położony jest Hotel Silesia. Teraz inwestor, firma Vastint Poland, będzie mogła dokonać transakcji z obecnym właścicielem hotelu. Miało do tego dojść już w 2017 roku. Jednak nieoficjalnie mówiło się o tym, że powodem opóźnień jest brak porozumienia obu stron z miastem. Miasto przygotowało plan. Został on przegłosowany przez radnych podczas sesji 24 maja. Wydawało się, że zaraz po tym dojdzie do transakcji. Jednak właściciel terenu zwrócił uwagę urzędnikom, że w przekazanym na sesję projekcie uchwały nie ma punktu o możliwości lokowania na terenie objętym planem parkingów lub zespołów parkingów o powierzchni użytkowej przekraczającej 0,5 hektara. Wojewoda musiał unieważnić projekt. Nie miał wyjścia, bo całą procedurę (wyłożenie do publicznego wglądu, zgłaszanie uwag) przeszedł projekt, który ten punkt zawierał. Miasto przeprowadziło postępowanie wyjaśniające z udziałem wykonawcy planu, firmy P.A. NOVA. Wykonawca omyłkę potwierdził i zadeklarował, że w ramach rękojmi naprawi błąd. Tak się stało i dzisiaj poprawiony projekt został przegłosowany. Oznacza to, że transakcja sprzedaży hotelu w końcu dojdzie do skutku. Silesia zostanie wyburzona, a w jej miejsce powstanie nowy obiekt o tej samej funkcji. Jego wysokość nie może przekraczać 30 m (maks. 8 kondygnacji). Obok, równolegle do Supersamu, może powstać budynek o wysokości nie przekraczającej 60 m. Północna część działki została przewidziana pod obiekt usytuowany prostopadle do Supersamu. Ten może być najwyższy, bo o wysokości do 80 m (Superjednostka ma ok. 60 m wys). Obiekty będzie łączył podziemny, dwukondygnacyjny parking z wjazdem od strony ul. Wincklera. Tyle wynika z planu miasta, ale zamiary dewelopera na razie nie są znane. Plany dotyczące hotelu są już pewne. Jednak nie wiadomo jaka będzie funkcja pozostałych budynków. Niewykluczone, że będą to biurowce.


Tagi:

Dodaj komentarz

*
*