Reklama

Duże zainteresowanie dodatkiem węglowym w Katowicach. Nie tylko MOPS przyjmuje wnioski

Redakcja
W ciągu tygodnia od rozpoczęcia przyjmowania wniosków o wypłatę dodatku węglowego, mieszkańcy Katowic złożyli ich prawie 2,5 tysiąca. Czasu jest jeszcze dużo, bo wnioski można składać do końca listopada. Przyjmuje je nie tylko MOPS.
2 369 – tyle wniosków o dodatek węglowy złożyli do wczoraj (wtorek) mieszkańcy Katowic. Przypomnijmy, zgodnie z ustawą, dodatek przysługuje „osobie w gospodarstwie domowym, w przypadku gdy głównym źródłem ogrzewania (…) jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane paliwami stałymi, wpisane lub zgłoszone do centralnej ewidencji emisyjności budynków.”

To ostatnie jest bardzo ważne. To właśnie zgłoszenie do CEEB ma być warunkiem niezbędnym wypłaty dodatku. Teoretycznie termin zgłoszenia źródła ciepła i ciepłej wody użytkowej minął z końcem czerwca. W praktyce, zgłaszanie trwa nadal.

Jak już pisaliśmy, problem ze złożeniem wniosku mogą mieć najemcy, w tym lokali komunalnych, którzy sami nie składali wniosków do CEEB i w związku z tym, nie mogą otrzymać stosownego zaświadczenia. Może je wygenerować Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej, który od dzisiaj też przyjmuje wnioski, ale tylko od swoich najemców. Chodzi o odciążenie MOPSU, który ma teraz bardzo dużo dodatkowej pracy.

KZGM tylko przyjmuje wnioski, ale ich nie rozpatruje. Przekazuje je dalej do MOPS. Na wypłatę dodatku węglowego gmina ma 30 dni.

Gdzie można w Katowicach złożyć wniosek o dodatek węglowy?

KZGM

1. Oddział Eksploatacji Budynków nr 1, ul. Katowicka 46b
2. Oddział Eksploatacji Budynków nr 2, ul. Ks. Bpa. Bednorza 60
3. Oddział Eksploatacji Budynków nr 3, ul. Słowackiego 18
4. Oddział Eksploatacji Budynków nr 4, ul. PCK 2
5. Oddział Eksploatacji Budynków nr 5, ul. Koszalińska 2d
6. Oddział Eksploatacji Budynków nr 6, ul. Janasa 6

MOPS

Punkty Obsługi Wniosków Działu Poradnictwa i Informacji:

– ul. Czecha 2,

– ul. Oblatów 24,

– ul. Łętowskiego 6a,

– ul. Krakowska 138,

Terenowe Punkty Pomocy Społecznej:

– TPPS nr 1 ul. Andrzeja 10,

– TPPS nr 2 ul. Warszawska 42,

– TPPS nr 3 ul. Oblatów 24 ,

– TPPS nr 4 ul. Gliwicka 96,

– TPPS nr 5 ul. Dębowa 16 c,

– TPPS nr 6 ul. Czecha 2,

– TPPS nr 7 ul. Świdnicka 35a,

– TPPS nr 8 ul. Łętowskiego 6a,

– TPPS nr 9/10 ul. Krakowska 138,

w centrali MOPS – przy ul. Jagiellońskiej 17

Wypełniony i podpisany wniosek można też wysłać pocztą na adres:

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, 40-032 Katowice ul. Jagiellońska 17 z dopiskiem „dodatek węglowy” lub włożyć do skrzynek podawczych udostępnionych w każdym Terenowym Punkcie Pomocy Społecznej i siedzibie MOPS przy ul. Jagiellońskiej 17.

Wnioski w formie elektronicznej przez platformę ePuap można składać tylko do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.


Tagi:

Dodaj komentarz

*
*