Reklama

Będzie podwyżka cen wody i odprowadzania ścieków. Katowickie Wodociągi złożyły już odpowiedni wniosek

Grzegorz Żądło
Katowickie Wodociągi czekają na akceptację przez Wody Polskie wniosku taryfowego z nowymi cenami wody i odprowadzania ścieków, które mają obowiązywać przez najbliższe trzy lata. Nie wiadomo jeszcze kiedy państwowa instytucja zatwierdzi nową taryfę, ale powinno to nastąpić w ciągu kilku najbliższych tygodni. Niedawno prezes Wód Polskich narzekał, że zdecydowana większość przedsiębiorstw wodociągowych planuje podwyżkę cen.

O tym, że Katowickie Wodociągi planują podnieść cenę wody i odprowadzania ścieków jako pierwsi napisaliśmy we wrześniu 2020 roku. Prezes KW, Stanisław Krusz, stwierdził wtedy, że „okres dobrych cen wody się kończy.

Ta dobra cena to 5,82 zł za 1 m sześć. wody i 8,29 zł za m sześć odebranych ścieków. Takie stawki obowiązują w Katowicach od maja 2018 roku. Oznacza to, że od maja lub czerwca 2021 roku powinna już obowiązywać nowa taryfa, bo ceny zatwierdzane są przez Wody Polskie właśnie na 3 lata. Jak informował prezes KW, głównym powodem planowanej podwyżki cen wody jest jej mniejsza sprzedaż, które wynika z mniejszego  zużycia.

Stanisław Krusz zapowiadał, że Katowickie Wodociągi będą wnioskować o skrócenie obowiązywania obecnej taryfy, ale ostatecznie miejska spółka wycofała się z tego pomysłu. Złożyła wniosek do Wód Polskich w normalnym trybie i terminie. Jak bardzo chcą podnieść ceny Katowickie Wodociągi? – Na etapie procedowania wniosków taryfowych nie udzielamy informacji na temat proponowanych stawek, z uwagi na trwające postępowanie. Adresatem Państwa pytania może być również wnioskodawca – odpowiedziała na nasza prośbę o podanie proponowanych przez KW cen Linda Hofman, rzecznik prasowy Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach.

Wnioskodawca, czyli Katowickie Wodociągi, też nie ujawnia o ile chce podnieść cenę wody i odprowadzania ścieków.

Tymczasem Przemysław Daca, prezes PGW Wody Polskie, już kilka tygodni temu apelował do samorządów, żeby pohamowały swoje zapędy w podwyższaniu cen. – Z przykrością stwierdzam, że 94 % propozycji zakłada podwyżki opłat za wodę i ścieki. W dokumentacji widzimy, że niektóre samorządy proponują zbyt duże marże i opłaty dzierżawne, dzielone są również przedsiębiorstwa wodno-kanalizacyjne, planowana jest wypłata dywidend do budżetów miast. Takie działania nie będą przez nas akceptowane – cytuje Dacę oficjalna strona Wód Polskich. – Woda nie jest dobrem, na którym powinno się zarabiać, a przedsiębiorstwa wodno-kanalizacyjne nie powinny czerpać zysków z dostarczania jej mieszkańcom – dodał.

Uwaga o wypłacie dywidend do budżetów miast może dotyczyć również Katowic. Co roku Katowickie Wodociągi oddają właścicielowi, czyli miastu, kilka milionów złotych ze swoich zysków. W 2015 roku były to 2 mln zł, w 2016 – 2 mln, w 2017 – 5 mln, w 2018 – 4,5 mln, a w 2019 – 3 mln zł. Nie ma jeszcze decyzji o wypłacie dywidendy za 2020 rok, chociaż patrząc na niewielki zysk spółki w minionym roku – 1,042 mln zł, władze Katowic pewnie zrezygnują tym razem z wypłaty dywidendy.

Skoro o zyskach mowa. W poprzednich latach KW zarabiały na czysto całkiem dużo. W latach 2016-2018 zyski wynosiły nawet po kilkanaście milionów złotych rocznie (zestawienie poniżej).

Jak się to ma do słów prezesa Wód Polskich, że „woda nie jest dobrem, na którym powinno się zarabiać, a przedsiębiorstwa wodno-kanalizacyjne nie powinny czerpać zysków z dostarczania jej mieszkańcom”?

Jak tłumaczy Agnieszka Jaszkaniec, rzecznik prasowy Katowickich Wodociągów, miejska spółka owszem, osiąga zysk, ale na innej działalności niż dostarczanie wody mieszkańcom i odprowadzanie od nich ścieków. Chodzi o przychody z tzw. usług pozataryfowych. – To m.in. usługi wodomierzowe (legalizacje, wymiany), nadzory branżowe nad inwestycjami, wywóz nieczystości wozami asenizacyjnymi, analizy wody i ścieków, czyszczenie kanalizacji, usuwanie awarii na przyłączach, przychody z oczyszczania ścieków z gmin ościennych oraz przychody operacyjne i finansowe, takie jak np. sprzedaż aktywów trwałych, rozwiązanie wcześniej zawiązanych rezerw, odszkodowania z tytułu szkód górniczych, umorzenie pożyczek z NFOŚiGW lub WFOŚiGW, umorzenie opłat za szczególne korzystanie ze środowiska – wylicza rzeczniczka KW.

Z danych udostępnionych przez KW wynika, że w latach 2015-2017 oraz 2019-2020 wodociągi odnotowywały stratę z tytułu dostarczania wody i odprowadzania ścieków. Jednak w roku 2018 miały na tej działalności zysk w wysokości 500.419,15 zł.

Jeśli Wody Polskie nie zaakceptują zaproponowanej przez wodociągi taryfy, spółka będzie musiała przedstawić nowe wyliczenia. W takiej sytuacji zostanie przedłużone obowiązywanie aktualnych cen. Przypomnijmy, za 1 m sześć. wody mieszkańcy Katowic płacą 5,82 zł brutto, a za metr odprowadzanych ścieków – 8,29 zł brutto.

Zysk Katowickich Wodociągów w latach 2015-2020:
2015 r. zysk ogółem:   5.080.510,03 zł
2016 r. zysk ogółem: 12.384.779,53 zł
2017 r. zysk ogółem: 15.498.657,50 zł
2018 r. zysk ogółem: 12.123.704,47 zł
2019 r. zysk ogółem:  5.671.968,51 zł
2020 r. zysk ogółem:  1.042.002,13 zł.


Tagi:

Dodaj komentarz

*
*