Reklama

Pijanym kierowcom będą konfiskowane samochody. Prezydent podpisał ustawę

Redakcja
Prezydent Andrzej Duda podpisał nowelizację Kodeksu karnego. W ustawie znalazły się m.in. nowe przepisy, które pozwolą na konfiskatę samochodów pijanym kierowcom. W praktyce zacznie to działać dopiero za rok.

Po podniesieniu wysokości mandatów, konfiskata samochodów pijanym kierowcom ma być kolejnym krokiem w kierunku poprawy bezpieczeństwa na polskich drogach.

Kiedy pijany kierowca będzie tracił samochód?

Znowelizowany Kodeks karny przewiduje kilka sytuacji, w których sąd obligatoryjnie będzie orzekał przepadek samochodu, prowadzonego przez pianego kierowcę.

Nietrzeźwi kierowcy (od 0,5 promila w organizmie lub pod wpływem środków odurzających) będą tracić swoje pojazdy w przypadku popełnienia przestępstw określonych w art. 173 § 1 k.k. (sprowadzenie katastrofy w ruchu lądowym), w art. 174 k.k. (sprowadzenie bezpośredniego niebezpieczeństwa katastrofy w ruchu lądowym) oraz w art. 177 § 1 k.k. (spowodowanie wypadku, wskutek którego doszło do naruszenia czynności narządu ciała lub rozstroju zdrowia innej osoby).

Przepadek pojazdu będzie też orzekany w przypadku:

– prowadzenia pod wpływem alkoholu (co najmniej 1,5 promila) lub środków odurzających,

– w przypadku recydywy – prowadzenie po raz kolejny w stanie nietrzeźwości (od 0,5 promila w organizmie) lub pod wpływem środków odurzających,

– spowodowania wypadku drogowego w stanie nietrzeźwości, czyli od 0,5 promila (lub pod wpływem środków odurzających)

– ucieczki z miejsca wypadku drogowego,

Jeżeli sprawca sprzedał samochód, stracił go albo uległ on znacznemu uszkodzeniu oraz kiedy pojazd w czasie popełnienia przestępstwa nie stanowił wyłącznej własności sprawcy, zamiast przepadku pojazdu orzeka się przepadek jego równowartości. Jak głosi kodeks, “za równowartość pojazdu uznaje się wartość pojazdu określoną w polisie ubezpieczeniowej na rok, w którym popełniono przestępstwo, a w razie braku polisy – średnią wartość rynkową pojazdu odpowiadającego, przy uwzględnieniu marki, modelu, roku produkcji, typu nadwozia, rodzaju napędu i silnika, pojemności lub mocy silnika oraz przybliżonego przebiegu, pojazdowi prowadzonemu przez sprawcę, ustaloną na podstawie dostępnych danych, bez powoływania w tym celu biegłego.

Jest też jeden istotny wyjątek. Jeśli pijany kierowca prowadził pojazd, który do niego nie należy, ale wykonywał przy tym czynności zawodowe lub służbowe (jak np. zawodowi kierowcy), wówczas sąd orzeka nawiązkę w wysokości co najmniej 5000 złotych na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej.

Ustawa czeka już tylko na publikację w Dzienniku Ustaw. Od tego momentu musi minąć rok, żeby przepisy o konfiskacie weszły w życie.


Tagi:

Dodaj komentarz

*
*