Reklama

„Mieszkanie za remont”. W kolejnej edycji do wyboru są 33 lokale

Redakcja
Urząd miasta uruchomił kolejną edycję programu „Mieszkanie za remont”, w którym można wynająć od miasta mieszkanie na preferencyjnych warunkach w zamian za przeprowadzenie remontu. Najczęściej, to remont generalny. Do wyboru tym razem są 33 lokale.

Miasto przygotowało mieszkania o powierzchni od prawie 20 m kw. do ponad 77 m kw. Stawki czynszu zaczynają się od 4,23 zł do 7,65 zł/m kw. Najwięcej mieszkań znajduje się w śródmieściu (ul. 3 Maja, al. Korfantego, ul. Piotra Skargi, ul. Słowackiego, ul. Warszawska, ul. Batorego, ul. Dąbrowskiego, ul. Drzymały, ul. Kościuszki, ul. Mikołowska, ul. Plebiscytowa, ul. Sienkiewicza, ul. Skłodowskiej-Curie, ul. Sokolska, ul. Żwirki i Wigury). Są też lokale w Ligocie (ul. Grunwaldzka, ul. Kołobrzeska, ul. Koszalińska, ul. Piotrowicka), Piotrowicach (ul. Małachowskiego), Panewnikach (ul. Panewnicka) i Zawodziu (ul. Reja).

Żeby starać się o mieszkanie za remont trzeba spełnić kilka warunków. Nie można być właścicielem innego mieszkania i mieścić się w kryteriach dochodowych. Dla gospodarstwa jednoosobowego to dochód mieszczący się w widełkach od 2007,66 do 5353,76 zł, a w przypadku gospodarstwa wieloosobowego w przedziale od 1338,44 do 3479,94 zł. Trzecim warunkiem jest brak zaległości w stosunku do miasta z tytułu: najmu, bezumownego zajmowania lokalu lub roszczenia regresowego.

Jeśli na dane mieszkanie będzie więcej chętnych, o wyborze przyszłego najemcy będą decydować punkty. Te przyznawane są m.in. za aktualną wielkość powierzchni mieszkalnej w lokalach zajmowanych przez rodziny lub „singli”, liczbę osób zamieszkujących dany lokal, posiadanie dzieci, legitymowanie się orzeczeniem o niepełnosprawności czy też posiadanie statusu osoby bezdomnej.

Oglądanie lokali możliwe jest po uzgodnieniu terminu z właściwym Oddziałem Eksploatacji Budynków (OEB) KZGM w Katowicach od 8.12.2022 r. do 22.12.2022 r. w godzinach pracy OEB. W przypadku zainteresowania wynajmem lokalu należy w terminie 2-16.01.2023 r. złożyć w Urzędzie Miasta Katowice (Rynek 1, I piętro, stanowisko 20, 21) wniosek o zawarcie umowy najmu lokalu mieszkalnego. Szczegółowe informacje na temat mieszkań oddawanych w najem po przeprowadzeniu remontu przez przyszłego najemcę można uzyskać na wyżej wymienionych stanowiskach Wydziału Budynków i Dróg w Biurze Obsługi Mieszkańców Urzędu Miasta Katowice lub pod nr tel. 32/25-93-634, 32/25-93-204, 32/25-93-949, 32/25-93-288, 32/25-93-194, 32/25-93-351. Lista lokali i wszystkie niezbędne informacje można znaleźć TUTAJ.

Kryteria punktowe:

a) powierzchnia mieszkalna na 1 osobę w dotychczas zajmowanym lokalu:

– poniżej 8 m² 8 pkt

– od 8 m²  do 9,99 m² 6 pkt

– od 10 m²  do 12 m² 4 pkt

– powyżej 12 m² 2 pkt

W przypadku wnioskodawców zamieszkujących osobno, powierzchnię mieszkalną przypadającą na 1 osobę w zajmowanych lokalach mieszkalnych sumuje się i dzieli przez dwa.

W przypadku jednoosobowych gospodarstw domowych zamieszkujących samotnie:

– poniżej 16 m² 8 pkt

– od 16 m²  do 19,99 m² 6 pkt

– od 20 m²  do 24 m² 4 pkt

– powyżej 24 m² 2 pkt

Osoby bezdomne (status bezdomności potwierdzony przez MOPS): 10 pkt

b) liczba osób zamieszkujących w obecnie zajmowanym lokalu: za osobę 1 pkt

W przypadku wnioskodawców zamieszkujących osobno, liczbę osób w zajmowanych lokalach mieszkalnych sumuje się i dzieli przez dwa.

c) w przypadku orzeczonej przez organ właściwy do spraw orzekania o niepełnosprawności wobec wnioskodawcy lub członka jego rodziny: 4 pkt

d) małżeństwa, partnerzy lub osoby samotne, posiadające dzieci: 3 pkt

e) małżeństwa lub partnerzy zamieszkujący osobno, posiadający dzieci: 4 pkt

f) małżeństwa lub partnerzy zamieszkujący osobno: 2 pkt

g) okres zamieszkiwania wnioskodawcy lub członka jego rodziny na terenie miasta Katowice:

– do 1 roku: 2 pkt

– powyżej 1 roku: 5 pkt


Tagi:

Dodaj komentarz

*
*