Reklama

Jak dostać się do przedszkola w Katowicach? Radni ustalili kryteria

Szymon Kosek
Rada miasta przegłosowała dziś kryteria decydujące o przyjmowaniu dzieci do przedszkoli. Miejsc jest mniej niż zainteresowanych, dlatego rekrutację przeprowadza się w dwóch etapach. Podjęto też uchwałę o opłatach za korzystanie z przedszkoli.

W pierwszym etapie brane są pod uwagę: wielodzietność rodziny kandydata, niepełnosprawność jego lub kogoś z najbliższej rodziny i objęcie dziecka opieką zastępczą. Jeżeli okaże się, że po pierwszym etapie liczba zakwalifikowanych dzieci jest większa, niż liczba miejsc w przedszkolach, przeprowadzany jest kolejny etap. Kryteria, które są w nim brane pod uwagę, ustala rada miasta. Za każde przyznawana jest odpowiednia liczba punktów.

W tym roku w drugim etapie rekrutacji najważniejsze będzie to, czy dziecko jest objęte obowiązkowym przygotowaniem przedszkolnym (6-latki) lub ma odroczony obowiązek szkolny. Za spełnienie któregoś z tych warunków kandydat dostaje 64 punkty. Młodsze dzieci (3-, 4- i 5-letnie) otrzymują ich 32. 16 punktów przyznaje się dziecku, którego starsze rodzeństwo chodzi lub będzie chodzić do danego przedszkola. Kandydat, którego oboje rodziców pracują lub studiują w trybie stacjonarnym, dostaje 8 punktów. Dziecko, które w poprzednim roku szkolnym chodziło do żłobka, otrzymuje 4 punkty. Najmniej, bo 2 punkty, przyznaje się tym dzieciom, których rodzic korzysta z pomocy MOPS-u, jest zarejestrowany jako bezrobotny lub jako osoba aktywnie poszukująca pracy. 2 punkty są przyznawane też wówczas, gdy rodzina jest objęta nadzorem kuratorskim lub wsparciem asystenta rodziny.

Wszystkie dzieci, które dostaną się do przedszkoli, będą mogły korzystać z nich bezpłatnie przez 6 godzin dziennie, od poniedziałku do piątku. Za każdą dodatkową godzinę będzie trzeba zapłacić złotówkę. Dodatkowych opłat nie będą ponosić rodzice 6-latków, których dzieci będą realizować obowiązkowe przygotowanie przedszkolne.


Tagi:

Dodaj komentarz

*
*