Reklama

Będą konsultacje w sprawie kodeksu reklamowego

Ł. K.
Chociaż ustawa krajobrazowa obowiązuje od półtora roku, to miasto dopiero niedawno podjęło pierwsze kroki w sprawie unormowania chaosu reklamowego w Katowicach. W marcu mają rozpocząć się konsultacje społeczne w tej sprawie.

Firma, która zajmie się zebraniem opinii mieszkańców, została wyłoniona w przetargu w grudniu 2016 roku. Jej zadaniem będzie przygotowanie inwentaryzacji przed konsultacjami społecznymi dotyczącymi zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń w mieście. W tym samym czasie powstał w urzędzie zespół, który zajmie się tworzeniem projektu uchwały. Ten ma się opierać m.in. na materiale zgromadzonym podczas konsultacji.

Konsultacje zostały podzielone na dwa etapy. Pierwszy ma się rozpocząć w marcu. W jego trakcie mieszkańcom, zarządcom nieruchomości i przedsiębiorcom, zostanie udostępniona ankieta. Na jej podstawie mają być ustalone wstępne zasady. Później, w trakcie wakacji, nastąpi przerwa. Miasto przygotuje kolejny etap, który jest zaplanowany na wrzesień. Wtedy odbędą się spotkania z mieszkańcami. To na nich katowiczanie będą mogli zgłosić swoje uwagi do zaproponowanych rozwiązań.

Aktualnie zespół roboczy UM i wykonawca, czyli firma PwC, wykonują inwentaryzację wybranych miejsc pod względem przestrzenno-funkcjonalnym na potrzeby przyszłego projektu i konsultacji. PwC będzie miało 6 miesięcy na wykonanie zadania. Jego koszt to prawie 120 tys. zł netto.

Ustawa krajobrazowa weszła w życie 11 września 2015 roku. Daje ona samorządom możliwość regulacji m. in. w zakresie umieszczania reklamy zewnętrznej i pobierania za nią opłat w oparciu o stawki maksymalne. Jej podstawowym założeniem jest uporządkowanie przestrzeni publicznej.


Tagi:

Dodaj komentarz

*
*