Reklama

Duże zainteresowanie przetargiem na projekt linii tramwajowej na południe Katowic

G. Ż.
Osiem firm złożyło ofertę w przetargu na zaprojektowanie linii tramwajowej i drogi z Pętli Brynów do planowanej Pętli Kostuchna. Wszyscy oferenci zadeklarowali, że dokumentację dostarczą w ciągu 22 miesięcy. Teraz urząd miasta będzie potrzebował kilku tygodni na analizę ofert i wybór projektanta.

Zaproponowane przez firmy stawki są bardzo zróżnicowane. Najmniej za projekt (1,843 mln zł) chce konsorcjum firm: Lider Konsorcjum – Sweco Consulting Sp. z o.o., członek konsorcjum – Sweco Belgium N.V. Najwięcej  (3,8 mln zł) zaproponowała firma PROGREG Sp. z o.o.

Pozostałe oferty złożyły: Biuro Projektów Komunikacyjnych w Poznaniu Sp. z o.o. (cena: 3 071 310 zł brutto), Mosty Katowice Sp. z o.o. (2 280 420 zł brutto), WYG International Sp. z o.o. (3 357 900 zł brutto), Schuessler-Plan Inżynierzy Sp. z o.o. (3 136 278,60 zł brutto), Wrocławskie Biuro Projektów Drosystem Sp. z o.o. (2 966 514 zł brutto), konsorcjum firm: Lider Konsorcjum-Przedsiębiorstwo Usług Technicznych GROTEX, członek konsorcjum – Biuro Projektów „A-Propol” s.c. Biegański Adam, Biegańska Dorota (3 296 400 zł brutto).

Cena nie będzie jednak decydującym kryterium. Istotne będzie też doświadczenie potencjalnego wykonawcy, przy czym ważne jest, że chodzi o pracowników firmy, a nie nią samą. Pierwsze kryterium ma wagę 60%, drugie  – 40%.

Wybrany w przetargu projektant będzie odpowiedzialny za przygotowanie projektów budowlanych, wykonawczych oraz oszacowanie prac i kosztów niezbędnych do realizacji inwestycji. W ramach I etapu powstaną szczegółowe plany dotyczące 5,2 kilometrowego torowiska tramwajowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą, ścieżki rowerowej oraz węzła przesiadkowego „Kostuchna”. II etap będzie dotyczył nowej drogi, której realizacja nastąpi najwcześniej w 2030 roku.

Projektowanie ma się odbywać przy współpracy z prawie 20 podmiotami. Wykonawca będzie też musiał zorganizować co najmniej 10 spotkań z mieszkańcami.

Projekt musi uwzględniać przygotowane przez urząd miasta założenia. Nowa sieć tramwajowa powinna przebiegać wzdłuż istniejącej już infrastruktury ciepłowniczej i kolejowej. Jeśli trzeba będzie wyciąć drzewo, w zamian mają zostać posadzone dwa.

PRZECZYTAJ: Nowa trasa tramwaju na południe

Tramwaj z Pętli Brynów do Pętli Kostuchna ma być  gotowy w 2020 roku, a koszty jego budowy szacowane są na około 110 mln zł. Linia ma mieć 5,2 km długości i będzie miała 8 przystanków. Przy okazji powstanie też droga rowerowa wzdłuż torów.

Przebieg linii tramwajowej i ścieżki rowerowej (z informacji biura prasowego UM Katowice)

Odcinek w ul. Rzepakowej od pętli „Brynów” do ul. Kolejowej
Zakłada się poprowadzenie linii tramwajowej po wschodniej stronie ul. Rzepakowej. Ścieżka rowerowa poprowadzona będzie od pętli „Brynów” wzdłuż ul. Jankego do ul. Kolejowej, a następnie po północnej stronie ul. Kolejowej do ul. Rzepakowej.

Skrzyżowanie z ul. Kolejową
Zakłada się przebudowę skrzyżowania z sygnalizacją świetlną nadającą priorytet dla ruchu tramwajowego. W układzie docelowym jezdnia ulicy Kolejowej poprowadzona zostanie pod linią tramwajową i ścieżką rowerową.

Odcinek od ul. Kolejowej do skrzyżowania z linią kolejową
Zakłada się lokalizację przystanków oraz poprowadzenie linii tramwajowej oraz ścieżki rowerowej po wschodniej stronie drogi stanowiącej przedłużenie ul. Rzepakowej.

Skrzyżowanie z linią kolejową
Zakłada się poprowadzenie linii tramwajowej i ścieżki rowerowej pod linią kolejową.

Odcinek od skrzyżowania z linią kolejową do ul. Szenwalda
Zakłada się poprowadzenie linii tramwajowej i ścieżki rowerowej przy linii kolejowej.

Odcinek od ul. Szenwalda do ul. Ziołowej
Zakłada się lokalizację przystanków na przedłużeniu ul. Szenwalda oraz poprowadzenie linii tramwajowej i ścieżki rowerowej wzdłuż istniejącej magistrali ciepłowniczej – częściowo przebudowanej.

Odcinek w ul. Ziołowej
Zakłada się lokalizację przystanków zintegrowanych z komunikacją autobusową oraz poprowadzenie linii tramwajowej i ścieżki rowerowej po południowej stronie ul. Ziołowej. Zakłada się odtworzenie istniejących parkingów, częściowo zajmowanych w celu poprowadzenia linii tramwajowej i ścieżki rowerowej.

Odcinek w ul. Cegielnia Murcki
Zakłada się poprowadzenie linii tramwajowej i ścieżki rowerowej po zachodniej stronie ul. Cegielnia Murcki.

Odcinek od ul. Cegielnia Murcki do ul. Krynicznej
Zakłada się lokalizację przystanków na przedłużeniu ul. Krynicznej oraz poprowadzenie linii tramwajowej i ścieżki rowerowej wzdłuż przebudowywanej magistrali ciepłowniczej.

Odcinek od ul. Krynicznej do łącznika ulic Radockiego i Bażantów
Zakłada się poprowadzenie linii tramwajowej i ścieżki rowerowej wzdłuż istniejącej magistrali ciepłowniczej-częściowo przebudowywanej.

Odcinek wzdłuż ul. Radockiego
Zakłada się lokalizację przystanków zintegrowanych z komunikacją autobusową oraz poprowadzenie linii tramwajowej na terenie pomiędzy ulicą Radockiego i ogródkami działkowymi.

Odcinek od ul. Radockiego do ul. Bażantów
Zakłada się lokalizację przystanków zintegrowanych z komunikacją autobusową, parkingu Park&Ride oraz poprowadzenie linii tramwajowej i ścieżki rowerowej na przedłużeniu ulicy Zabłockiego.

Odcinek wzdłuż ulicy Bażantów
Zakłada się poprowadzenie linii tramwajowej po północnej stronie ul. Bażantów.

Pętla „Kostuchna” przed skrzyżowaniem z ul. Armii Krajowej
Zakłada się lokalizację przystanków końcowych i początkowych zintegrowanych z komunikacją autobusową.


Tagi:

Dodaj komentarz

*
*