Ważna zmiana dla osób, które chcą skorzystać z bonifikaty za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności

Nie tylko w tym roku, ale także w trzech kolejnych latach będzie można skorzystać z 60% bonifikaty od opłaty jednorazowej …