Reklama

Rezerwat przyrody na granicy dwóch śląskich miast został znacznie powiększony

Redakcja
Rezerwat “Segiet” ma granicy Bytomia i Tarnowskich Gór został powiększony z 24,5 do 92,29 ha. To bardzo cenny przyrodniczo teren, którego głównym elementem jest 150-letni las bukowy. Szata roślinna wyrosła tu na terenie pokopalnianym.

W rezerwacie “Segiet” można znaleźć wiele śladów długotrwałych przekształceń związanych z działalnością wydobywczą. Są tu dawne wyrobiska górnicze rud żelaza, galmanu, galeny i srebra, które pozyskiwane były metodą odkrywkową.

Znajdują się tu liczne zapadliska, wykroty (drzewa wyrwane z korzeniami przez wiatr), warpie (głębokie leje), rumosz skalny, wały skały płonnej, usypiska i wystające z gruntu skały dolomitowe.

Rezerwat przyrody „Segiet” został powołany zarządzeniem Ministra Leśnictwa 27 kwietnia 1953 roku. Rosnące tu od ponad 150 lat buki osiągają wysokość 40 metrów. Wśród roślinności rezerwatu można rozróżnić trzy zespoły leśne: kwaśną buczynę niżową, ciepłolubną buczynę storczykową oraz żyzną buczynę karpacką.

Zinwentaryzowano tu około 125 gatunków roślin naczyniowych i 40 mszaków. Szczególnie cenne są występujące i objęte ochroną ścisłą takie gatunki jak lilia złotogłów oraz buławnik mieczolistny. Osobliwością przyrodniczą rezerwatu jest jeden z najrzadszych polskich storczyków – obuwik pospolity. Występuje tu także wiele cennych gatunków owadów,  ptaków, ssaków, gadów oraz płazów.

Pod rezerwatem znajdują się nieczynne wyrobiska, w których zlokalizowane jest największe śląskie zimowisko nietoperzy. Gatunki jakie można tu spotkać to m.in. nocek duży, gacek brunatny, nocek rudy, nocek Brandta, nocek wąsatek, nocek Natterera, nocek orzęsiony, mroczek późny, gacek szary i nocek Bechsteina. W celu ochrony tych gatunków podziemne labirynty zostały włączone do sieci Natura 2000 jako Podziemia Tarnogórsko-Bytomskie.

Rezerwat przyrody „Segiet” powiększony został na wniosek leśników zarządzeniem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach z dnia 11 stycznia 2023 r. do 92,29 ha. Powiększona została także powierzchnia otuliny, do 142,14 ha.

Więcej o rezerwacie “Segiet” można przeczytać TUTAJ.


Tagi:

Dodaj komentarz

*
*