Reklama

Przepisy dotyczące wycinki drzew zostały zaostrzone

Ł. K.
Właściciele będą musieli zgłaszać zamiar usunięcia drzew, a urzędnicy przeprowadzić oględziny. Nowelizacja ma pozwolić na większą kontrolę w zakresie wycinania zieleni. Zmieniają się w niej obwody pni drzew, które można wyciąć bez zezwolenia gminy. Nowe przepisy obowiązują od soboty, 17 czerwca.

Odkąd w życie weszły nowe przepisy dotyczące wycinki drzew, doszło do wielu naruszeń. Również w Katowicach właściciele nieruchomości przeprowadzili kilka nielegalnych wycinek. Teraz ma się to zmienić. Zgodnie z nowelizacją osoby fizyczne będą musiały zgłosić zamiar usunięcia drzew,  których obwody pni na wysokości 5 cm (do tej pory było to 130 cm) przekraczają 80 cm (dotyczy topól, wierzb, klonów jesionolistnych, klonów srebrzystych), 65 cm (dotyczy kasztanowców zwyczajnych, robinii akacjowych, platanów klonolistnych) oraz 50 cm (dotyczy pozostałych drzew). Następnie organ wydający zezwolenie będzie zobowiązany do przeprowadzenia oględzin drzew w ciągu 3 tygodni. Jeśli po oględzinach zgoda na wycinkę zostanie wydana, pozwolenie ma obowiązywać przez kolejne pół roku. Jeśli wycinka zostanie uznana za niezasadną, organ samorządowy musi o tym poinformować w ciągu 2 tygodni.

Przeczytaj też: Nielegalna wycinka drzew w Katowicach

Usunięcie zieleni bez decyzji gminy lub przed oględzinami będzie skutkowało karą pieniężną. Zapłacić będą musieli również właściciele prowadzący działalność gospodarczą, którzy wycięli drzewa, i w ciągu 5 lat od oględzin, wystąpią o pozwolenie na budowę na terenie objętym wycinką. Według nowych przepisów, rady gmin nie będą mogły podejmować decyzji w sprawie poszerzenia katalogu drzew i krzewów, które nie wymagają uzyskania zezwolenia na wycinkę. Samorządy nie mogą też decydować o wysokości stawek opłat za usunięcie zieleni. Opłaty ma określić minister środowiska osobnym rozporządzeniem. Na razie mają być stosowane maksymalne stawki, czyli 500 zł za 1 cm obwodu drzewa i 200 zł za 1 m kw. krzewu. Tekst ustawy o zmianie ustawy o ochronie przyrody , która weszły  w życie 17 czerwca można znaleźć TUTAJ.


Tagi:

Dodaj komentarz

*
*