Reklama

Można już składać wnioski o pieniądze na utrzymanie uchodźców z Ukrainy

G. Ż.
Osoby, które przyjęły do swoich domów i mieszkań uchodźców z Ukrainy, mogą już składać wnioski o finansową zapomogę. Zgodnie z rządowym rozporządzeniem, to 40 zł dziennie za osobę. Pieniądze mają być wypłacane wstecz. W Katowicach weryfikacją wniosków zajmą się terenowe oddziały MOPS-u.

Po kilkunastu dniach od rosyjskiej agresji na Ukrainę polski rząd chwalił się, że to jego zasługa, że w Polsce nie ma obozów dla uchodźców. Tyle że to nieprawda. Uchodźcami zajęli się zwykli obywatele, którzy zaoferowali im dach nad głową i wyżywienie. Jasne jednak było, że na utrzymywanie Ukraińców w prywatnych mieszkaniach i domach przez dłuższy czas stać będzie nielicznych. Dlatego w szybkim tempie uchwalona została ustawa o pomocy uchodźcom, a zaraz potem wydano do niej rozporządzenia. Jedno z nich, z 15 marca, dotyczy “maksymalnej wysokości świadczenia pieniężnego przysługującego z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy oraz warunków przyznawania tego świadczenia i przedłużania jego wypłat“. Jak można przeczytać w dokumencie, osoby goszczące w swoich domach uchodźców z Ukrainy (co ważne, tylko obywateli tego kraju), będą dostawać 40 zł za osobę za każdy dzień, kiedy Ukraińcy przebywali w ich domach. Świadczenie będzie wypłacane wstecz, a na rozpatrzenie wniosku gmina będzie miała 30 dni. Oznacza to, że nawet jeśli konkretny wniosek zostanie rozpatrzony pozytywnie np. za 2 lub 3 tygodnie, a Ukraińcy mieszkają u kogoś już np. od 25 lutego, to suma zapomogi zostanie ustalona na czas od tego dnia.

Rozporządzenie przewiduje, że kwota 40 zł może być podwyższona przez wojewodę w przypadku zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy przed dniem wejścia w życie ustawy oraz gdy podmiotem zapewniającym zakwaterowanie i wyżywienie jest jednostka organizacyjna, osoba prawna albo przedsiębiorca.

Co ważne, gmina może uzależnić przyznanie lub wypłatę świadczenia od weryfikacji warunków zakwaterowania i wyżywienia. W przypadku gdy te warunki będą bardzo złe, osoba goszcząca Ukraińców może nie dostać pieniędzy. To jednak sytuacja teoretyczna, bo w praktyce urzędy nie mają ani ludzi, ani czasu na zweryfikowanie tego.

Wczoraj w dzienniku ustaw opublikowane zostało rozporządzenie w sprawie wzoru wniosku o świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia uchodźcom z Ukrainy. Trzeba w nim zawrzeć swoje imię i nazwisko, adres, PESEL lub NIP, numer telefonu, adres email, liczbę uchodźców przebywających w mieszkaniu, adres lokalu i numer konta. Do wniosku dołącza się kartę osoby przyjętej do zakwaterowania, na której wpisuje się imię i nazwisko uchodźcy oraz jego numer PESEL, a jeśli nie został on jeszcze nadany, serię i numer dokumentu tożsamości.

W Katowicach wnioski przyjmują terenowe oddziały Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. Ich adresy publikujemy poniżej.

TPPS1, ul. Andrzeja 10
TPPS2, ul. Warszawska 42
TPPS3, ul. Oblatów 24
TPPS4, ul. Gliwicka 96
TPPS5, ul. Dębowa 16c
TPPS6, ul. Czecha 2
TPPS7, ul. Świdnicka 35
TPPS8, ul. Łętowskiego 6a
TPPS9, ul. Krakowska 138 (1 piętro)
TPPS10, ul. Krakowska 138 (parter).


Tagi:

Dodaj komentarz

*
*