Reklama

Miasto ustala bonifikatę za przekształcenie użytkowania wieczystego we własność

Ł. K.
Miasto musi wprowadzić bonifikaty dla osób, które użytkują nieruchomości na terenie Katowic. Wymusza to nowa ustawa w sprawie przekształcenia użytkowania wieczystego we własność. Użytkownicy za niewielką opłatą wejdą w posiadanie gruntów.

Od 1 stycznia 2019 roku każdy użytkownik wieczysty stanie się właścicielem użytkowanego gruntu. Takie są przepisy nowej ustawy przekształcającej, która została przyjęta w lipcu tego roku. Aktualnie osoby, które są użytkownikami wieczystymi, muszą raz w roku ponosić opłaty z tytułu użytkowania wieczystego w wysokości 1% od wartości nieruchomości. Teraz użytkownicy będą mogli wykupić grunt na własność. W tym celu muszą płacić kwotę równą opłatom za użytkowanie wieczyste za okres 20 lat. Dopiero wtedy w pełni staną się właścicielem nieruchomości. Jednak, zgodnie z ustawą, jest możliwe wniesienie opłaty jednorazowo ze zniżką. To ma celu ma przygotowana uchwała rady miasta. – Proponujemy zastosowanie bonifikat w analogicznej wysokości jak bonifikaty, które ustawodawca dał użytkowanikom wieczystym nieruchomości skarbu państwa – mówi Jerzy Oporek, naczelnik wydziału gospodarki mieniem UM Katowice.
Takie bonifikaty mają dawać równe traktowanie mieszkańcom Katowic. Poza tym, jak tłumaczy naczelnik, na takie rozwiązanie zdecydowało się już kilka wojewódzkich miast jak Kraków, Łódz, Bydgoszcz, Kielce czy Lublin. Podczas posiedzenia komisji budżetu miasta radni pozytywnie zaopiniowali projekt uchwały. Wszystko wskazuje na to, że wysokość bonifikaty w Katowicach wyniesie 60% w przypadku gdy opłata jednorazowa zostanie wniesiona w roku, w którym nastąpiło przekształcenie.
W praktyce wygląda to tak, że przykładowo użytkownik lokalu np. przy ul. Tysiąclecia 86 dzisiaj musi płacić rocznie 15,99 zł za użytkowanie wieczyste. W związku z tym za przekształcenie musiałby zapłacić 319,80 zł. Jeśli zdecyduje się na opłacenie własności w 2019 roku, to wyda tylko 127 zł. Więcej zapłacą osoby, które będą chciały wnieść jednorazową opłatę w kolejnych latach. Muszą liczyć się z tym, że bonifikata będzie się zmniejszała o 10% z każdym rokiem. Oznacza to, że jeśli ktoś zdecyduje się na przekształcenie we właśność w 2024 roku, to otrzyma tylko 10-procentową bonifikatę. Wszystko wskazuje na to, że uchwała określająca przekształcenie w Katowicach zostanie przegosowana na nadchodzacej sesji rady miasta, w czwartek.


Tagi:

Dodaj komentarz

*
*