Reklama

Kolejny nabór do Straży Miejskiej w Katowicach

G. Ż.
Kolejne wolne etaty w Straży Miejskiej w Katowicach. W ogłoszonym kilka dni temu naborze do obsadzenia są trzy wolne stanowiska. Chętni niezbędne dokumenty powinni złożyć do 2 czerwca.

Ile można zarobić w Straży Miejskiej w Katowicach?

Zarobki to zwykle najsłabszy punkt oferty SM w Katowicach. Wynagrodzenie zasadnicze dla początkującego strażnika to 2 800 zł brutto. Do tego dochodzi ewentualny dodatek za wieloletnią pracę (5-20%). Pierwsza umowa zawierana jest na okres 12 miesięcy. W tym czasie aplikant przechodzi obowiązkowe szkolenie podstawowe. Po roku zdaje egzamin i można z nim zawrzeć umowę na czas nieoznaczony. Wtedy pensja podstawowa wzrasta do 3 055 zł brutto. Dodatkowo strażnicy mogą liczyć na “13-tkę”.

Żeby zostać strażnikiem trzeba mieć polskie obywatelstwo, wykształcenie co najmniej średnie, ukończone co najmniej 21 lat, pełną zdolność do czynności prawnych i korzystać z pełni praw publicznych. Kandydat nie może też być karany za umyślnie popełnione przestępstwo lub przestępstwo skarbowe.

Dodatkowo osoba chętna do pracy w SM musi mieć nienaganną opinię, uregulowany stosunek do służby wojskowej, dobry stan zdrowia i być sprawna pod względem fizycznym i psychicznym.

Wśród wymagań dodatkowych są m.in. prawo jazdy kat. B, znajomość przepisów ustawy o strażach gminnych oraz ustawy o pracownikach samorządowych, doświadczenie zawodowe w pracy w organach państwowych (Policja, Państwowa Straż Pożarna, Żandarmeria Wojskowa, Straż Graniczna) bądź związane z bezpieczeństwem i porządkiem
publicznym.

Z naszych informacji wynika, że w najbliższym czasie zostanie ogłoszony kolejny nabór do SM, bo dwie następne osoby złożyły już wypowiedzenie.


Tagi:

Dodaj komentarz

*
*