Reklama

Kolejny duży nabór na celników w Katowicach. Wolnych jest 80 etatów

Redakcja
Śląski Urząd Celno-Skarbowy w Katowicach ogłosił kolejną dużą rekrutację. Na chętnych, którzy będą spełniać kryteria i przejdą różnego rodzaju testy, czeka 80 etatów.

Funkcjonariusze  KAS zajmują się wykrywaniem i zwalczaniem nieprawidłowości potencjalnie zagrażających bezpieczeństwu finansowemu państwa, zapewniają ochronę i bezpieczeństwo obszaru celnego Wspólnoty Europejskiej, w tym zgodności z prawem przywozu oraz wywozu towarów z tego obszaru. Zajmują się również sprawami związanymi z podatkiem akcyzowym oraz podatkiem od gier.

Żeby starać się o pracę celnika, trzeba spełnić kilka warunków. Zgłaszać mogą się tylko obywatele polscy, korzystający z pełni praw publicznych, którzy nie byli skazani prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe. Trzeba mieć co najmniej wykształcenie średnie lub średnie branżowe i stan zdrowia, który pozwala na pełnienie służby na określonym stanowisku.

Przy naborze do pracy albo przyjęciu do służby w jednostkach organizacyjnych KAS, kandydaci urodzeni przed 1 sierpnia 1972 r. są obowiązani do złożenia kierownikowi jednostki organizacyjnej oświadczenia dotyczącego pracy lub służby w organach bezpieczeństwa państwa lub współpracy z tymi organami.

Wśród wymagań dodatkowych są: prawo jazdy kategorii B, praktyczna znajomość sportów walki, uprawnienia trenera lub instruktora do prowadzenia zorganizowanych zajęć w zakresie sportu i rekreacji ruchowej, praktyczna umiejętność posługiwania się bronią palną i środkami przymusu bezpośredniego, doświadczenie i umiejętności w wykonywaniu czynności prewencyjnych lub z zakresu kryminalistyki.

Postępowanie kwalifikacyjne składa się z kilku etapów. Kandydaci muszą przejść testy: wiedzy, sprawności fizycznej, psychologiczny i kompetencyjny. Jest też rozmowa kwalifikacyjna.

Wymagane dokumenty można składać w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Postępowanie kwalifikacyjne do służby Celno-Skarbowej” do 11 maja 2022 roku w kancelarii Izby Administracji Skarbowej w Katowicach, przy ul. Damrota 25 lub pocztą na adres Izba Administracji Skarbowej w Katowicach ul. Damrota 25, 40-022 Katowice. Można też zgłosić się poprzez formularz na tej stronie.

O tym gdzie dokładnie będą pracować nowi celnicy zdecyduje dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Katowicach. W grę wchodzi cały obszar woj. śląskiego.

Ile może zarobić celnik?

Płaca zasadnicza na stanowisku celnika wynosi 3.338,00 zł brutto. Do tego dochodzi szereg dodatków, m.in. za wysługę lat (2-25% postawy), za stopień służbowy, dodatek funkcyjny na stanowisku kierowniczym lub samodzielnym (jego wysokość jest uzależniona m.in. od liczby podległych funkcjonariuszy oraz zakresu odpowiedzialności i wykonywanych zadań). Są także dodatki uzasadnione szczególnymi właściwościami, kwalifikacjami i umiejętnościami (dodatek za sprawowanie opieki nad powierzonym psem) oraz dodatki uzasadnione szczególnymi zadaniami, warunkami lub miejscem pełnienia służby (dodatek za realizację zadań w zakresie kontroli zgłoszeń celnych, towarów i osób, a także za sprawowanie nadzoru nad wykonywaniem tych zadań, dodatek za realizację zadań kontrolnych, w tym za obsługę urządzeń RTG do prześwietlania pojazdów, kontenerów lub wagonów kolejowych oraz za służbę na jednostce pływającej Służby Celnej, a także za sprawowanie nadzoru nad wykonywaniem tych zadań, dodatek za wykonywanie czynności w zakresie egzekucji administracyjnej należności pieniężnych u zobowiązanego, dodatek za służbę w porze nocnej, dodatek specjalny).

Ponadto funkcjonariusze mogą liczyć na dofinansowanie wypoczynku, zwrot kosztów za przejazd do jednej z wybranych przez siebie miejscowości w kraju i z powrotem dla funkcjonariusza i członków rodziny, dopłaty do zajęć kulturalno-oświatowych, dodatkowy urlop wypoczynkowy po 15 latach ( 26+5) i po 20 (26+10) i nagrodę roczną (czyli tzw. 13-tkę). Celnicy mogą przechodzić na emeryturę po 25 latach służby.


Tagi:

Dodaj komentarz

*
*