Reklama

Duża rekrutacja w Krajowej Administracji Skarbowej w Katowicach została przedłużona

Redakcja
Trwa duża rekrutacja w śląskim oddziale Krajowej Administracji Skarbowej. Do obsadzenia jest 50 miejsc. Kandydaci na celników mogli pierwotnie składać dokumenty do 15 lipca, jednak KAS przedłużyła rekrutację do końca sierpnia.

Funkcjonariusze  KAS zajmują się wykrywaniem i zwalczaniem nieprawidłowości potencjalnie zagrażających bezpieczeństwu finansowemu państwa, zapewniają ochronę i bezpieczeństwo obszaru celnego Wspólnoty Europejskiej, w tym zgodności z prawem przywozu oraz wywozu towarów z tego obszaru. Zajmują się również sprawami związanymi z podatkiem akcyzowym oraz podatkiem od gier.

Żeby starać się o pracę celnika, trzeba spełnić kilka warunków. Zgłaszać mogą się tylko obywatele polscy, korzystający z pełni praw publicznych, którzy nie byli skazani prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe. Trzeba mieć co najmniej wykształcenie średnie lub średnie branżowe i stan zdrowia, który pozwala na pełnienie służby na określonym stanowisku.

Przy naborze do pracy albo przyjęciu do służby w jednostkach organizacyjnych KAS, kandydaci urodzeni przed 1 sierpnia 1972 r. są obowiązani do złożenia kierownikowi jednostki organizacyjnej oświadczenia dotyczącego pracy lub służby w organach bezpieczeństwa państwa lub współpracy z tymi organami.

Wśród wymagań dodatkowych są: prawo jazdy kategorii B, praktyczna znajomość sportów walki, uprawnienia trenera lub instruktora do prowadzenia zorganizowanych zajęć w zakresie sportu i rekreacji ruchowej, praktyczna umiejętność posługiwania się bronią palną i środkami przymusu bezpośredniego, doświadczenie i umiejętności w wykonywaniu czynności prewencyjnych lub z zakresu kryminalistyki.

Postępowanie kwalifikacyjne składa się z kilku etapów. Kandydaci muszą przejść testy: wiedzy, sprawności fizycznej, psychologiczny i kompetencyjny. Jest też rozmowa kwalifikacyjna.

Wymagane dokumenty można składać w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Postępowanie kwalifikacyjne do służby Celno-Skarbowej” do 15 lipca 2020 roku w kancelarii Izby Administracji Skarbowej w Katowicach, przy ul. Damrota 25 lub pocztą na adres Izba Administracji Skarbowej w Katowicach ul. Damrota 25, 40-022 Katowice.
O tym gdzie dokładnie będą pracować nowi celnicy zdecyduje dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Katowicach. W grę wchodzi cały obszar woj. śląskiego.

Ile może zarobić celnik?

Płaca zasadnicza na stanowisku celnika wynosi 2.885,10 zł brutto (około 2.444,44 zł netto). Do tego dochodzi szereg dodatków, m.in. za wieloletnią służbę, za stopień służbowy, dodatek funkcyjny na stanowisku kierowniczym lub samodzielnym (jego wysokość jest uzależniona m.in. od liczby podległych funkcjonariuszy oraz zakresu odpowiedzialności i wykonywanych zadań). Są także dodatki uzasadnione szczególnymi właściwościami, kwalifikacjami i umiejętnościami (dodatek za sprawowanie opieki nad powierzonym psem) oraz dodatki uzasadnione szczególnymi zadaniami, warunkami lub miejscem pełnienia służby (dodatek za realizację zadań w zakresie kontroli zgłoszeń celnych, towarów i osób, a także za sprawowanie nadzoru nad wykonywaniem tych zadań, dodatek za realizację zadań kontrolnych, w tym za obsługę urządzeń RTG do prześwietlania pojazdów, kontenerów lub wagonów kolejowych oraz za służbę na jednostce pływającej Służby Celnej, a także za sprawowanie nadzoru nad wykonywaniem tych zadań, dodatek za wykonywanie czynności w zakresie egzekucji administracyjnej należności pieniężnych u zobowiązanego, dodatek za służbę w porze nocnej, dodatek specjalny).

Po dwóch latach służby funkcjonariusz może  zarobić miesięcznie:

– na oddziale celnym – 4560 zł brutto
– w komórce realizacji – 4325 zł brutto
– w komórce kontroli rynku – 4209 zł brutto.

Od kwoty brutto potrącana jest tylko składka na ubezpieczenie zdrowotne (9%) oraz podatek dochodowy.

Ponadto funkcjonariusze mogą liczyć na dofinansowanie wypoczynku, zwrot kosztów za przejazd do jednej z wybranych przez siebie miejscowości w kraju i z powrotem dla funkcjonariusza i członków rodziny, dopłaty do zajęć kulturalno-oświatowych, dodatkowy urlop wypoczynkowy po 15 latach ( 26+5) i po 20 (26+10) i nagrodę roczną (czyli tzw. 13-tkę). Celnicy mogą przechodzić na emeryturę po 25 latach służby.

Dodatkowe informacje o rekrutacji do KAS w Katowicach można uzyskać pod nr telefonu (32) 207-61-65.

Poprzednia duża rekrutacja do śląskiej KAS rozpoczęła się w połowie ubiegłego roku. Łącznie do obsadzenia było 112 etatów. Zgłosiło się około 200 osób.


Tagi:

Dodaj komentarz

*
*