Reklama

Katowice zmieniają zasady sprzedaży mieszkań komunalnych

Grzegorz Żądło
Najemcy, którzy wylicytowali czynsz w mieszkaniu komunalnym, będą mogli je wykupić po 10 latach. To najważniejsza zmiana w programie gospodarowania zasobem mieszkaniowy gminy, którego nowelizację na ostatniej sesji przyjęli radni.

Do tej pory było tak, że osoby, które wynajęły od miasta mieszkanie po licytacji czynszu, nie miały prawa go wykupić. Jak argumentuje urząd miasta, to powodowało, że zainteresowanie licytacją było mniejsze niż mogłoby by być. Przyszli najemcy muszą bowiem zainwestować swoje pieniądze w remont mieszkania, a często są to duże kwoty.

Po zmianach, mieszkanie z licytacji czynszu będzie można wykupić po upływie 10 lat. Standardowa bonifikata przy takim wykupie to 60% od wyceny rzeczoznawcy.

Kolejna zmiana też dotyczy mieszkań wystawianych na licytację czynszu. Do tej pory było tak, że jeśli konkretny lokal nie znalazł najemcy w pierwszej licytacji, wystawiany był po raz kolejny. Po zmianach, już po pierwszej licytacji mieszkanie, na które nie znajdzie się chętny, będzie mogło zostać wystawione na sprzedaż w przetargu nieograniczonym. Dotyczy to jednak tylko mieszkań o powierzchni przekraczającej 80 m kw., znajdujących się w budynkach wspólnot mieszkaniowych.

Następny ważny zapis dotyczy wykupu mieszkań w budynkach należących w całości do gminy. Z założenia, miasto nie chce się pozbywać takich mieszkań, bo z automatu tworzy się wtedy nowa wspólnota. Dlatego sprzedaż mieszkań w budynkach będących własnością miasta będzie możliwa, jeśli jednocześnie wszyscy najemcy przystąpią do procedury ich wykupu. Przy czym brakuje na razie definicji sformułowania “jednoczesne przystąpienie do czynności związanych ze skutecznym ich nabyciem“. Może się bowiem zdarzyć, że np. dwóch najemców najpierw złoży wniosek o wykup, a potem się z tego wycofa, bo nie będzie mu odpowiadała wycena (albo z innego powodu). Szczegółowe rozwiązania musi określić prezydent w zarządzeniu, co ma nastąpić w ciągu kilku tygodni.

Zmieniony został wiek budynków komunalnych, w których nie można sprzedawać mieszkań najemcom. Od teraz  takie wyłączenie dotyczy budynków wybudowanych po 2005 r. i w budynkach, w których wykonano po 2005 r. remont kapitalny lub remont kapitalny połączony z termomodernizacją.

Zmieniają się też zasady wykupu mieszkań w tzw. budynkach klatkowych. To sytuacja, kiedy w jednym bloku są np. 3 klatki, z których każda jest odrębną wspólnotą, mimo że połączone są ze sobą układem techniczno-funkcjonalnym. Dotychczasowe zasady programu gospodarowania zasobem mieszkaniowym gminy uniemożliwiały sprzedaż lokali w nieruchomościach klatkowych, w których 50 lub więcej klatek stanowi własność wspólnoty mieszkaniowej w przypadku, gdy miasto w “swoich” klatkach poniosło znaczne nakłady na roboty budowlane. Teraz sprzedaż mieszkań w takich nieruchomościach będzie możliwa.

Doprecyzowane zostały też przepisy dotyczące warunków, które uniemożliwiają sprzedaż mieszkań komunalnych. Najemca nie wykupi mieszkania, jeśli:
a) zalega z bieżącymi opłatami czynszowymi lub innymi zobowiązaniami wobec miasta, lub
b) korzysta z dodatku mieszkaniowego, lub
c) posiada tytuł prawny do innego lokalu mieszkalnego, za wyjątkiem przypadku gdy najemca jest współwłaścicielem w nieruchomości w udziale uniemożliwiającym jej wykorzystywanie do celów mieszkaniowych (np. odziedziczył 1/4 czy 1/6 mieszkania);
d) nie zamieszkuje w lokalu;
e) ma zarejestrowaną i prowadzi w lokalu czynną działalność gospodarczą, czyli posiada
w nieruchomości wydzieloną powierzchnię na jej prowadzenie i/lub przyjmuje w niej strony


Tagi:

Komentarze

 1. Mieszkaniec 29 lipca, 2021 at 4:17 pm - Reply

  Nadal nie można wykupić mieszkania z licytacji

  7) w § 18 ust. 1 i 2 otrzymują brzmienie:
  „§ 18. 1. Wprowadza się wyłączenia dotyczące sprzedaży lokali należących do mieszkaniowego zasobu
  miasta Katowice w zakresie:
  1) wyłączenia ze sprzedaży lokali w budynkach wybudowanych po 2005 r. i w budynkach będących
  własnością Miasta, w których wykonano po 2005 r. remont kapitalny lub remont kapitalny połączony
  z termomodernizacją;

  • Grzegorz Żądło 29 lipca, 2021 at 7:22 pm Reply

   Oczywiście, że można, a o tym i innych wyjątkach można przeczytać w tekście.

Dodaj komentarz

*
*