Reklama

Budżet Obywatelski w Katowicach 2016: głosowanie przez internet i inne zmiany

Grzegorz Żądło
Od 21 marca będzie można składać wnioski w tegorocznej edycji budżetu obywatelskiego w Katowicach. W tym roku nastąpiło kilka zmian w regulaminie, z których najważniejsza to wprowadzenie głosowania przez internet. Do wydania mieszkańcy będą mieli tym razem prawie 22 miliony złotych.

Wprawdzie pula pieniędzy w BO wynosi 20 mln zł, to jednak zgodnie z regulaminem, powiększa ją kwota niewykorzystanych funduszy z ostatniej edycji. Tegoroczna procedura BO będzie już trzecim podejściem do tego narzędzia, które z jednej strony ma aktywizować mieszkańców, a z drugiej wskazać władzom miasta jakie są najbardziej oczekiwane inwestycje w dzielnicach i całym mieście.

Po raz pierwszy będzie można głosować przez internet. W podpisanym 11 marca zarządzeniu Marcin Krupa zatwierdził to co zapowiedział kilka tygodni wcześniej podczas spotkania z mieszkańcami Ligoty i Panewnik. Wśród zmian jest też głosowanie przez 7 dni (ostatnio trwało ono 4 dni), możliwość realizacji zadań na terenach należących do TBS-u oraz zgłoszenie alternatywnej lokalizacji dla proponowanego projektu.

Najważniejsze zasady budżetu obywatelskiego 2016 w Katowicach

 • pula 20 mln zł zostanie podzielona na zadania ogólnomiejskie (3 mln zł) i dzielnicowe (17 mln zł + pieniądze niewykorzystane w poprzedniej edycji)
 • wnioski mogą składać mieszkańcy Katowic zameldowani w mieście na stałe lub czasowo, którzy ukończyli 16 lat
 • żeby złożyć wniosek dotyczący zadania lokalnego, trzeba być zameldowanym w konkretnej dzielnicy i zebrać co najmniej 15 podpisów poparcia jej mieszkańców. W przypadku projektów ogólnomiejskich, lista z podpisami musi liczyć co najmniej 45 nazwisk mieszkańców Katowic
 • zgłaszane projekty mogą dotyczyć terenów miejskich, wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych, Katowickiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego oraz Skarbu Państwa, będących w wieczystym użytkowaniu miasta, wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych lub TBS oraz na gruntach miejskich będących w wieczystym użytkowaniu wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych lub TBS.W przypadku lokalizacji poza terenem należącym do miasta, wnioskodawca musi uzyskać zgodę właściciela terenu i oświadczenie, że ten weźmie na siebie utrzymanie powstałej w wyniku BO inwestycji
 • wnioskodawca ma możliwość wskazania lokalizacji alternatywnej projektu, na wypadek gdyby główna lokalizacja nie pozwalała na jego realizację
 • głosować będzie można przez internet za pomocą interaktywnego formularza. Osoby, które nie mają dostępu do internetu, będą mogły zagłosować w punktach stacjonarnych (biblioteki, domu kultury, urząd miasta itp.)
 • głosowanie potrwa 7 dni
 • każdy będzie mógł zagłosować maksymalnie na 3 projekty dzielnicowe i 3 ogólnomiejskie. Do dyspozycji będą po 3 pkt., które można rozdzielić na 2, 3, 4, 5 bądź 6 zadań (w pierwszym wypadku dwa zadania dostaną po 3 pkt. w ostatnim – po 1 pkt.)
 • żeby projekt mógł zostać wzięty pod uwagę przy podziale puli pieniędzy w dzielnicy musi uzyskać co najmniej 45 pkt., ogólnomiejski musi zdobyć minimum 135 pkt.
 • wybrane wnioski powinny zostać zrealizowane najpóźniej do końca 2017 roku. W szczególnych przypadkach termin ten może zostać przesunięty do połowy lub do końca 2018 roku

Harmonogram Budżetu Obywatelskiego Katowice 2016

 •  od 21 marca do 13 maja 2016 – składanie projektów zadań do Budżetu Obywatelskiego
 •  do 23 sierpnia 2016 – weryfikacja zgłoszonych zadań
 • do 24 sierpnia 2016 – ogłoszenie wyników weryfikacji
 • od 5 do 15 września 2016 – dzielnicowe prezentacje projektów
 • od 19 do 25 września 2016 – głosowanie
 • do 30 września 2016 – publikacja wyników głosowania

Podział pieniędzy w BO 2016

Projekty ogólnomiejskie – 3  000  001 zł

Projekty lokalne:

 1. Śródmieście 28 793 mieszkańców 1 325 962
 2. Załęska Hałda – Brynów Część Zachodnia 14 760 mieszkańców 881 885
 3. Zawodzie 12 040 mieszkańców 815 697
 4. Os. Paderewskiego – Muchowiec 11 245 mieszkańców 887 469
 5. Brynów Część Wschodnia – Os. Zgrzebnioka 6 646 mieszkańców 851 540
 6. Ligota – Panewniki 29 749 mieszkańców 1 378 212
 7. Załęże 9 885 mieszkańców 761 621
 8. Osiedle Witosa 12 442 mieszkańców 800 536
 9. Osiedle Tysiąclecia 21 929 mieszkańców 1 352 362
 10. Dąb 7 451 mieszkańców 900 706
 11. Wełnowiec – Józefowiec 14 531 mieszkańców 562 709
 12. Koszutka 10 967 mieszkańców 730 715
 13. Bogucice 14 429 mieszkańców 803 104
 14. Dąbrówka Mała 5 263 mieszkańców 522 477
 15. Szopienice-Burowiec 14 900 mieszkańców 893 678
 16. Janów-Nikiszowiec 10 094 mieszkańców 752 944
 17. Giszowiec 16 781 mieszkańców 1 041 722
 18. Murcki 5 242 mieszkańców 531 722
 19. Piotrowice-Ochojec 23 459 mieszkańców 1 228 303
 20. Zarzecze 2 471 mieszkańców 439 549
 21. Kostuchna 9 973 mieszkańców 783 265
 22. Podlesie 6 098 mieszkańców 524 929

Ogółem 289 148 mieszkańców 21 771 108

 

Zdjęcie: prezydent Katowic Marcin Krupa podczas spotkania z mieszkańcami.


Tagi:

Dodaj komentarz

*
*