Reklama

Będą zmiany w planie zagospodarowania Muchowca

Pierwszy z budynków Muchowiec Activ Park.

Grzegorz Żądło
Miał być uchwalony rok temu, nie został do dzisiaj. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Muchowca cały czas budzi duże emocje. Dwa razy był już wykładany do publicznego wglądu. Odbyły się też dwie publiczne dyskusje. Efekt? Kolejne zmiany i poprawki. Niedługo nad planem będą głosować radni.

Plan dla Muchowca obejmuje teren ograniczony na północy autostradą A4, na południu biegnącymi przez las torami kolejowymi, na zachodzie ulicami Meteorologów i Zgrzebnioka, a na wschodzie DK nr 86, czyli ul. Pszczyńską. Na części Muchowca istniał już MPZP. Zapisy projektu nowego planu w większości potwierdzają ustalenia właśnie tego dokumentu, choć jest też trochę zmian.

Po pierwszym wyłożeniu projektu planu rok temu wpłynęło do niego ponad 20 uwag, w tym dwie zbiorowe. Część została uwzględniona. Po drugim wyłożeniu uwag było mniej. Jak bardzo zmienił się projekt?

W dużym skrócie można powiedzieć, że zwiększyła się ochrona istniejącej zieleni. Punktowo zostały zwiększone wskaźniki dopuszczalnej zabudowy, wypadła jedna droga, a inna została zmieniona z publicznej w leśną.

Szczegółowe założenia są następujące:

Muchowiec Activ Park

Po protestach mieszkańców, miasto chciało zablokować budowę dwóch z trzech planowanych na prywatnej działce budynków. Inwestor dostał jednak prawomocne pozwolenie na budowę przed uchwaleniem planu, dlatego projekt musi uwzględniać stan istniejący. A ten jest taki, że przy parkingu przy rolkostradzie mogą powstać trzy obiekty. Budowa pierwszego właśnie się kończy (czytaj o tym TUTAJ). Stawienie kolejnego ma się rozpocząć najwcześniej w marcu 2017 roku.

W stosunku do pierwotnych założeń, wskaźnik intensywności zabudowy zwiększył się z 0,06 do 0,24 (ma to związek z dopuszczeniem do budowy nie jednego, a trzech budynków). Z 2,85% do 11% został podniesiony wskaźnik powierzchni zabudowy. Zmalał z 80 do 70% udział powierzchni biologicznie czynnej, ale za to został wprowadzony całkowity zakaz wycinki drzew poza terenem zabudowy.

Teren byłego boiska Start

W tym miejscu Maciej Jaglarz buduje korty tenisowe (działkę ma tu też właściciel Muchowiec Activ Park). Część kompleksu ma być gotowa jeszcze w tym roku. Po zmianach w projekcie planu zwiększony został wskaźnik powierzchni zabudowy (z 35 do 40%), za to zmniejszona została maksymalna wysokość potencjalnych budynków z 15 i 20 do 10 metrów.

Teren stadniny koni

Tu zaszły największe zmiany. Pierwotnie istniała możliwość budowy hotelu, ale po zmianach będzie to niemożliwe. Zmniejszył się wskaźnik intensywności zabudowy z 0,7 do 0,3, dopuszczalna powierzchnia zabudowy z 40 do 10% i maksymalna wysokość zabudowy z 15 do 8 metrów. Zwiększył się z kolei udział powierzchni biologicznie czynnej z 40 do 50%.

Prywatny teren na zachód od ul. Francuskiej, w pobliżu leśniczówki

Chodzi o teren byłej bazy, mniej więcej w miejscu, w którym ścieżka przez las odbija na północ. Wskaźnik powierzchni zabudowy został tu obniżony z 40 do 35%.

Teren, na którym mieści się Zakład Zieleni Miejskiej

Wskaźnik intensywności zabudowy został obniżony z o,5 do 0,3, powierzchni zabudowy z 40 do 15%, a udział powierzchni biologicznie czynnej zwiększył się z 30 do 50%.

Zmiany w innych miejscach

Wiele pretensji do projektu planu zgłaszała właścicielka gruntów przy stawie Grunfeld. Według pierwotnych założeń, ich zabudowa byłaby właściwie niemożliwa. Po zmianach, dopuszczone zostały usługi sportu i turystyki. Budynki mogą mieć maksymalnie 6 metrów wysokości i zająć nie więcej niż 5% terenu.

Z ostatecznej wersji projektu planu wypadło przedłużenie ulicy Szybowcowej do ul. Francuskiej. Raz, że nie ma na tę drogę pieniędzy, dwa, że wchodziłaby za bardzo w prywatną działkę.

Pojawił się za to ślad drugiej nitki rolkostrady, która biegłaby przez tereny leśne na północ od istniejącej drogi i tworzyłaby z nią pętlę.

Przy stadninie koni droga zaznaczona wcześniej jako publiczna, teraz jest tylko drogą leśną.

Przy drodze prowadzącej od ul. Lotnisko do centrum handlowego Leroy Merlin została dopuszczona możliwość budowy myjni samochodowej.

Wszystkie uwagi wniesione po drugim wyłożeniu projektu planu muszą zostać rozpatrzone przez prezydenta miasta. O ostatecznym kształcie planu zagospodarowania Muchowca zdecydują radni.

 


Tagi:

Dodaj komentarz

*
*