Reklama

Zalety obróbki laserowej

Obróbka metali to szereg procesów, które doprowadzają do zmiany kształtów poszczególnych elementów metali. Bardzo popularnym rodzajem obróbki metali jest obróbka laserowa. To nowoczesna technologia znajdująca coraz szersze zastosowanie w różnych branżach.

Obróbka laserowa jest coraz częściej stosowana w wielu gałęziach przemysłu. Promieniowanie laserowe umożliwia wykonywanie wielu bardzo precyzyjnych operacji technologicznych na różnorodnych materiałach.

Główną zaletą obróbki laserowej jest bezkontaktowość, która zapewnia czystość miejsca obróbki. Wiązka promieniowania laserowego działa na bardzo niewielkiej powierzchni.

Dzięki obróbce laserowej można wykonywać nawet najmniejsze detale z bardzo dużą dokładnością. Można produkować też dowolną ilość identycznych elementów oraz elementy o dużym stopniu skomplikowania.

Obróbka laserowa to zdecydowanie niski poziom hałasu, pełna automatyzacja oraz oszczędność surowca. To również metoda ekologiczna.

Do nowoczesnych technologii obróbki metali należy cięcie laserowe w ofercie firmy ciecielaser.pl, spawanie, toczenie, frezowanie, malowanie proszkowe.

Wady obróbki laserowej

Do wad obróbki laserowej należą duże koszty zakupu lasera. To również spore koszty szkolenia wykwalifikowanej kadry do obsługi urządzenia. Wadą obróbki laserowej są też ograniczenia w grubości obrabianego materiału.

Inne rodzaje obróbki metali

Poza obróbką laserową wyróżnia się kilka innych rodzajów obróbki metali. To obróbka cieplna, obróbka, chemiczna, obróbka cieplno-chemiczna, obróbka plastyczna, obróbka skrawaniem.

Obróbka skrawaniem (inaczej obróbka mechaniczna) to obróbka skupiona na zmianie wymiarów przedmiotów wykonanych z metalu poprzez toczenie, frezowanie, szlifowanie. Obróbka plastyczna pozwala kształtować metale przez zmianę ich właściwości fizykochemicznych. To tłoczenie, kucie, walcowanie, ciągnienie, gięcie.

Obróbka cieplna to proces polegający na poddawaniu metalu działaniu wysokiej temperatury. Nie używa się dodatkowych środków chemicznych. Główne metody obróbki cieplnej to: hartowanie, stabilizowanie, wyżarzanie. Obróbka cieplna zazwyczaj stosowana jest w przypadku zmiany właściwości stali.

Obróbka cieplno-chemiczna wykonywana jest głównie na stopach żelaza z węglem. To zabieg oddziałujący na materiał i modyfikujący jego właściwości chemiczne i fizyczne. Do najpopularniejszych metod obróbki cieplno-chemicznej należy nakrzemowywanie i nasiarczanie.

Artykuł sponsorowany


Tagi:

Dodaj komentarz

*
*