Reklama

W Bogucicach mogą powstać nowe drogi, biurowce i mieszkania

MPZP obejmuje teren zaznaczony czerwoną linią.

Grzegorz Żądło
Radni uchwalili dzisiaj miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie Alei Roździeńskiego oraz ulic: Zakopiańskiej, Markiefki i Bohaterów Monte Cassino. W tym miejscu działki ma m.in. Skanska, która planuje budowę biurowców oraz hiszpański deweloper Layetana. Radni dopuścili możliwość budowy na tym terenie kilku nowych dróg.

W tej części miasta obowiązywał już plan. Zgodnie z nim, większość mierzącego 10,4 ha terenu przeznaczona była na funkcje usługowe. Celem zmiany MPZP było umożliwienie zabudowy mieszkaniowej oraz lepsze skomunikowanie terenu z otoczeniem.

Zgodnie z uchwalonym dzisiaj planem może powstać droga równoległa do Al. Roździeńskiego (po jej północnej stronie), która będzie pełniła funkcję jezdni zbiorczej. W planie został też wyznaczony nowy ślad pod drogę, która dzieliłaby obszar objęty planem mniej więcej w połowie. Został także przewidziany nowy łącznik pomiędzy Al. Roździeńskiego i ul. Wróblewskiego, którym będzie można wjechać i wyjechać z Bogucic. Akurat to rozwiązanie może być kłopotliwe dla mieszkańców, zwłaszcza biorąc pod uwagę szerokość ulicy i możliwy wzrost natężania ruchu w przypadku powstania nowych inwestycji na pobliskich działkach.

To może nastąpić całkiem szybko. Głównymi “graczami” w tym miejscu są Skanska i Layetana. Ta pierwsza spółka ma już prawomocne pozwolenie na budowę 17-kondygnacyjnych biurowców. Zaprojektowała je, podobnie jak te przy ul. Chorzowskiej, Medusa Group. Z kolei hiszpański deweloper prawdopodobnie nie ma na razie konkretnych planów odnośnie swojej działki, która zlokalizowana jest we wschodniej części terenu objętego planem.

Obydwaj inwestorzy złożyli uwagi do projektu MPZP, które jednak w większości zostały odrzucone. Występujący w imieniu szwedzkiej firmy architekt z Medusa Group chciał m.in. zmniejszenia liczbę miejsc parkingowych z 1,5 do 0,6 na 100 m kw. powierzchni użytkowej usług. Wnosił także o możliwość zlokalizowania wolnostojących reklam i pylonów. O maszt reklamowy upominała się także Layetana. Hiszpanie chcieli też ograniczenia powierzchni biologicznie czynnej (czyli zieleni) z 20 do 15% oraz możliwości budowy jednokondygnacyjnego budynku przeznaczonego do handlu detalicznego. Mówiąc wprost, chodzi o supermarket typu Lidl czy Biedronka.

Teren objęty planem będzie mógł być zabudowany budynkami usługowymi i mieszkaniowymi. Działki po zachodniej stronie przeznaczone zostały na usługi, zaś na wschodzie również pod mieszkaniówkę.

Z zakresu opracowania MZPP wyłączone zostało skrzyżowanie Al. Roździeńskiego z ul. Bohaterów Monte Cassino. Wszystko dlatego, że GDDKiA  trzykrotnie nie uzgodniła pozytywnie projektu planu.


Tagi:

Dodaj komentarz

*
*