Reklama

Szkody górnicze na DK81. Naprawi je wykonawca węzła w Giszowcu

Łukasz Kądziołka
Obok nowego węzła w Katowicach kierowcy jeżdżą po zdeformowanej jezdni. Szkody górnicze naprawi ta sama firma, która realizowała drogową inwestycję. W ciągu miesiąca mają zniknąć progi na drodze.

Niedawno zakończyły się prace na węźle w Giszowcu. Choć nadal kierowcy przez nowy układ drogowy poruszają się częściowo zwężonymi jezdniami, to aktualnie trwają odbiory techniczne. Wykonawcy, firmie NDI, zlecono też poprawki, o których pisaliśmy TUTAJ. Na długo przed zakończeniem robót budowlanych kierowcy zwracali uwagę na to, że po zachodniej stronie węzła jezdnia jest pofałdowana. W lipcu informowaliśmy, że powodem tych deformacji na DK81 jest eksploatacja górnicza. Rzecznik prasowy Polskiej Grupy Górniczej Tomasz Głogowski potwierdził, że do maja kopalnia Staszic-Wujek prowadziła eksploatację ściany 505 w pokładzie 501 zlokalizowanej w rejonie drogowej inwestycji.

PRZECZYTAJ TEŻ: Po ulewie nowe obiekty na węźle w Giszowcu stoją w wodzie. „Doszło do przeciążenia”

Na czerwcowym spotkaniu wykonawca węzła Giszowiec przedstawił kopalni specyfikację naprawy, a ta przekazała miastu projekt ugody w tej sprawie. Pod koniec sierpnia odbyło się kolejne spotkanie, na którym wypracowano ostateczne warunki realizacji naprawy i kosztów koniecznych do poniesienia przez PGG. – Strony tj. UM Katowice reprezentowany przez Katowickie Inwestycje SA oraz NDI Sopot SA oraz PGG SA Oddział KWK Staszic-Wujek ustaliły, że roboty budowlane wykona NDI, czyli wykonawca robót inwestycyjnych, które zostaną sfinansowane przez przedsiębiorcę górniczego – informuje Tomasz Głogowski i przypomina, że kopalnia informowała miasto o planowanym wydobyciu w rejonie węzła już na etapie projektowania węzła. Wpływ eksploatacji na drogę był kontrolowany w trakcie realizacji inwestycji drogowej. – Strony wzajemnie informowały się o ujawniających się obniżeniach terenu prowadząc stały monitoring deformacji terenu wywoływanych prowadzoną eksploatacją – dodaje Głogowski.

Dzisiaj rozpoczęły się przygotowania do naprawy szkód górniczych na jezdni ul. 73 Pułku Piechoty, w rejonie salonów samochodowych. Prace mają ruszyć jutro. – W pierwszej kolejności będą realizowane prace związane z korektą niwelety krawężnika drogowego. Następnie zostanie sfrezowana istniejąca nawierzchnia bitumiczna. W kolejnych krokach zostanie wykonana warstwa wyrównawcza i odtworzenie tzw. pakietu bitumicznego, a także oznakowanie poziome – informuje Magdalena Skorupka-Kaczmarek, przedstawicielka spółki NDI do kontaktu z mediami.

W zależności od warunków atmosferycznych, prace powinny zakończyć się w ciągu najbliższych 30 dni. Najpóźniej do końca października.


Tagi:

Dodaj komentarz

*
*