Reklama

Rząd odwołuje imprezy masowe z powodu epidemii koronawirusa

Fot. Krystian Maj / KPRM.

Redakcja
Rząd podjął decyzję o odwołaniu wszystkich imprez masowych w Polsce. Po Niemcach i Francji na takie rozwiązanie zdecydowała się Polska. Decyzja jest spowodowane szczególnymi środkami bezpieczeństwa w związku z epidemią koronawirusa.

Na specjalnej konferencji po posiedzeniu rządowego zespołu zarządzania kryzysowego premier Mateusz Morawiecki poinformował o odwołaniu wszystkich imprez masowych w kraju. –  Zdecydowaliśmy się na ten krok, który już teraz, w tych dniach wprowadza Francja i Niemcy. Francja i Niemcy zgodnie przyznają, że jet to krok wprowadzony za późno. My chcemy go wprowadzić na czas – mówił Morawiecki i dodał: – Dla wszystkich, którzy są organizatorami, będziemy na pewno przekazywali bardzo dokładne informacje poprzez naszych wojewodów.

Jak wynika z definicji, impreza masowa to wszystkie wydarzenia o charakterze masowym: imprezy artystyczno- -rozrywkowe, imprezy sportowe, w tym mecze piłki nożnej. Nie zaliczają się do nich wydarzenia:

  • organizowane w teatrach, operach, operetkach, filharmoniach, kinach, muzeach, bibliotekach, domach kultury i galeriach sztuki lub w innych podobnych obiektach,
  • organizowane w szkołach i placówkach oświatowych przez zarządzających tymi szkołami i placówkami,
  • organizowane w ramach współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży,
  • sportowe organizowane dla sportowców niepełnosprawnych,
  • sportu powszechnego o charakterze rekreacji ruchowej, ogólnodostępne i nieodpłatne, organizowane na terenie otwartym,
  • zamknięte organizowane przez pracodawców dla ich pracowników – jeżeli rodzaj imprezy odpowiada przeznaczeniu obiektu lub terenu, gdzie ma się ona odbyć.

Imprezy masowe dzielą się na:

1. imprezy masowe artystyczno-rozrywkowe – należy przez to rozumieć imprezę o charakterze artystycznym, rozrywkowym lub zorganizowane publiczne oglądanie przekazu telewizyjnego na ekranach lub urządzeniach umożliwiających uzyskanie obrazu o przekątnej przekraczającej 3 m, która ma się odbyć:

a)  na stadionie, w innym obiekcie niebędącym budynkiem lub na terenie umożliwiającym przeprowadzenie imprezy masowej, na których liczba udostępnionych przez organizatora miejsc dla osób, ustalona zgodnie z przepisami prawa budowlanego oraz przepisami dotyczącymi ochrony przeciwpożarowej, wynosi nie mniej niż 1000,

b) w hali sportowej lub w innym budynku umożliwiającym przeprowadzenie imprezy masowej, w których liczba udostępnionych przez organizatora miejsc dla osób, ustalona zgodnie z przepisami prawa budowlanego oraz przepisami dotyczącymi ochrony przeciwpożarowej, wynosi nie mniej niż 500;

2. masowe imprezy sportowe – należy przez to rozumieć imprezę masową mającą na celu współzawodnictwo sportowe lub popularyzowanie kultury fizycznej, organizowaną na:

a) stadionie lub w innym obiekcie niebędącym budynkiem, na którym liczba udostępnionych przez organizatora miejsc dla osób, zgodnie z przepisami prawa budowlanego oraz przepisami dotyczącymi ochrony przeciwpożarowej, wynosi nie mniej niż 1000, a w przypadku hali sportowej lub innego budynku umożliwiającego przeprowadzenie imprezy masowej – nie mniej niż 300,

b) terenie umożliwiającym przeprowadzenie imprezy masowej, na którym liczba udostępnionych przez organizatora miejsc dla osób wynosi nie mniej niż 1000;

3. mecze piłki nożnej – należy przez to rozumieć masową imprezę sportową mającą na celu współzawodnictwo w dyscyplinie piłki nożnej, organizowaną na stadionie lub w innym obiekcie sportowym, na którym liczba udostępnionych przez organizatora miejsc dla osób, ustalona zgodnie z przepisami prawa budowlanego oraz przepisami dotyczącymi ochrony przeciwpożarowej, wynosi nie mniej niż 1000;

Jak poinformował dzisiaj Minister Zdrowia Łukasz Szumowski, dzisiaj potwierdzony został kolejny przypadek zarażenia koronawirusem. Łącznie w Polsce jest już 18 osób zakażonych.


Tagi:

Dodaj komentarz

*
*