Reklama

Radni jednogłośnie za pomnikami przyrody. 30 drzew zyska taki status

Łukasz Kądziołka
Drzewa w na terenie leśnictw Murcki i Ochojec będą chronione. Wszyscy radni byli za ustanowieniem 30 pomników przyrody. Uchwała budziła kontrowersje, ponieważ wcześniej rada odrzuciła obywatelski projekt dotyczący ochrony 216 drzew.

Obecnie w Katowicach jest 53 drzew uznanych za pomniki przyrody. Jednak dzisiaj się to zmieniło. Podczas czwartkowej sesji radni przegłosowali projekt uchwały w sprawie ustanowienia 30 pomników przyrody. To w większości dużych rozmiarów buki rosnące w Lasach Murckowskich. Ta uchwała budziła kontrowersje. Powodem był inny projekt przygotowany przez mieszkańców, który ostatnio radni odrzucili. Dotyczył on ustanowienia aż 216 takich pomników. Do projektu dołączono obszerną dokumentację zawierającą szczegółowe badania drzew i opinię dendrologiczną.
Choć inicjatywę popierali początkowo radni Koalicji Obywatelskiej na czele z obecnym wiceprezydentem Jarosławem Makowskim, to nie udało się go przeforsować. Po objęciu z dniem 1 stycznia 2024 roku stanowiska Makowski ustalił z Nadleśnictwem Katowice, że powstanie nowy projekt, ale dotyczący znacznie mniejszej liczby drzew. Zamiast 216 pomników przyrody, postanowiono nadać drzewom status ekologicznych (biocenotycznych), które już zostały oznaczone literą „E” a spośród nich wybrano 30, które staną się teraz pomnikami.

Mieszkańcy próbowali przekonywać radnych do poparcia obywatelskiego projektu, ale ostatecznie wiceprezydent postawił na swoim. Zgodnie z uzasadnieniem, drzewa spełniają zarówno formalne, jak i faktyczne warunki do uznania ich za pomniki przyrody.
Stanowią one cenny element przyrody, a także posiadają istotne walory estetyczne. Ustanowienie tych form ochrony przyrody przyczyni się do zachowania różnorodności biologicznej oraz unikalnego charakteru fragmentu leśnictw: Murcki i Ochojec. Poza imponującymi wymiarami, przedmiotowe drzewa odznaczają się również indywidualnymi, wyjątkowymi walorami i usytuowane są wzdłuż ważnych historycznych ciągów komunikacyjnych, nadal użytkowanych przez lokalną społeczność” – czytamy w uchwale.
Stan drzew jest różny – od bardzo dobrego po mierny. Na potrzeby uchwały została sporządzona ekspertyza dendrologiczna z użyciem tomografu ultradźwiękowego wykonana przez dendrologa. W celu ochrony drzew będą dokonywane zabiegi sanitarne, które mają przyczynić się do utrzymania pomników w odpowiednim stanie.

Jak poinformowało w tym tygodniu stowarzyszenie Mieszkańcy dla Katowic, które było zaangażowane w ochronę drzew, kilka dni temu odbyło się spotkanie z wiceprezydentem Makowskim. Społecznicy zaproponowali, aby zamiast dwóch zespołów przyrodniczo-krajobrazowych (co było przedmiotem kolejnej planowanej uchwały dotyczącej ochrony lasów), zostały utworzone użytki ekologiczne. Zresztą przygotowana przez Lasy Państwowe dokumentacja dotycząca utworzenia zespołów Mrokwa i Siągarnia o łącznej powierzchni ok. 150 zawierała błędy i Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska nie zaopiniowała jej pozytywnie. Ponadto mieszkańcy chcą, żeby Lasy Murckowskie zostały włączone do puli 20% lasów w Polsce, które mają być wyłączone z gospodarki leśnej. Z kolei wczoraj wiceprezydent Katowic spotkał się z ministrem klimatu i środowiska Mikołajem Dorożałą z Ministerstwa, ale konkretne decyzje w sprawie Lasu Murckowskiego jeszcze nie zapadły.

Tagi:

Dodaj komentarz

*
*