Reklama

Nagroda dla Katowic i MCK

Redakcja
Katowice, obok Gdańska, Gdyni, Krakowa, Markowej, Rudy Sułkowskiej, Sopotu, Śremu, Tarnowa, Wodzisławia Śląskiego i Jarocina, zostały wyróżnione w konkursie TOP Inwestycje Komunalne 2016. Nagrody zostały wręczone podczas Europejskiego Kongresu Gospodarczego w Katowicach. Zwycięzców piątej edycji ogólnopolskiego plebiscytu na najlepsze inwestycje komunalne wyłoniła Rada Konsultacyjna pod przewodnictwem Andrzeja Dery, sekretarza stanu w Kancelarii Prezydenta RP oraz czytelnicy serwisu Portalsamorzadowy.pl.

Główne kryteria oceny w konkursie Top Inwestycje Komunalne to: prorozwojowy efekt inwestycji, jej skala w odniesieniu do możliwości finansowych samorządu, walory estetyczne, funkcjonalność, nowatorstwo, współpraca z lokalną społecznością na etapie projektowania, montaż finansowy (koncesja, kredyt, dotacja, PPP etc.) oraz aktywne gospodarowanie majątkiem.

TOP Inwestycje Komunalne

Laureaci konkursu Top Inwestycje Komunalne 2016 wraz z uzasadnieniem organizatorów (wyróżnienia równorzędne):

Rozwój Komunikacji Rowerowej Aglomeracji Trójmiejskiej w latach 2007-2013

TIK 2016_Trójmiejskie trasy roweroweProjekt realizowany w partnerstwie lokalnym przez trzy gminy województwa pomorskiego miał ogromne znaczenie dla integracji społecznej poszczególnych miast partnerów oraz całego obszaru nim objętego. Wartość inwestycji to 74,8 mln zł.

Budowa Centrum Edukacyjno-Turystycznego NATURUM w Miliczu

Zespół CET „Naturum” tworzą czterogwiazdkowy hotel, Gospoda 8. Ryb, Muzeum Tradycji Rybactwa Stawów Milickich i Doliny Baryczy, Fotosafari, a także oferta rekreacji i edukacji nad stawami milickimi. Dzięki nowej inwestycji powstało miejsce łączące funkcje edukacyjne, turystyczne, kulturalne z nowoczesną interaktywną i multimedialną ekspozycją, z muzeum tradycji rybackich, skansenem, pokazową płuczką, zwierzyńcem oraz hotelem i restauracją serwującą dania z produktów regionalnych. Koszt to 17,4 mln zł.

Drogowa Trasa Średnicowa Katowice-Gliwice

TIK 2016_DTŚDrogowa Trasa Średnicowa Katowice-Gliwice (DTŚ) jest przedsięwzięciem o dużym znaczeniu komunikacyjnym i ekonomicznym dla silnie zurbanizowanego obszaru. Bezkolizyjny przebieg DTŚ oraz jej wysokie parametry techniczne skracają czas podróży na odcinku Katowice – Gliwice.  Wartość inwestycji to 3,5 mld zł.

Budowa Zakładu Termicznego Przekształcania Odpadów w Krakowie

TIK 2016_KrakówZakład zlokalizowany jest w południowo-wschodniej części Krakowa, na obszarze Nowej Huty. Zapewnia odzysk energii zawartej w odpadach i jej produkcję w kogeneracji, tj. zarówno energii elektrycznej, jak i cieplnej. Podstawowym celem projektowanego kompleksu budynków było stworzenie nowoczesnego zespołu wpisującego się przestrzennie i kompozycyjnie w otoczenie krajobrazowo-przyrodnicze. Wartość inwestycji to 673 mln zł netto (w tym unijne dofinansowanie – ok. 372 mln zł, pożyczka z NFOŚiGW ok. 298 mln zł, oraz wkład własny Krakowskiego Holdingu Komunalnego).

Międzynarodowe Centrum Kongresowe w Katowicach

TIK 2016_KatowiceMiędzynarodowe Centrum Kongresowe w Katowicach to wyjątkowy obiekt na mapie miejsc przeznaczonych dla wydarzeń biznesowych w Polsce. Wyróżnia się postindustrialną estetyką oraz użytecznym designem. To miejsce łączące funkcje: kongresową, konferencyjną, wystawienniczą, targową i widowiskową. Obiekt przeznaczony jest dla 15 000 użytkowników i wraz z sąsiadującą Halą Widowiskowo-Sportową „Spodek” stanowi jedną z największych aren spotkań kongresowo-wystawienniczych i widowiskowo-sportowych w kraju. Wartość inwestycji to 385,7 mln zł (w tym dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego to 182,1 mln zł, reszta to wkład własny miasta).

Muzeum Polaków Ratujących Żydów w Markowej im. Rodziny Ulmów

TIK 2016_MarkowaTo jedyne w kraju muzeum podejmujące temat Polaków, którzy w czasie II wojny św. narażali życie pomagając Żydom. Obiekt powstał w Markowej – wsi, w której 24 marca 1944 r. niemieccy żandarmi zamordowali Żydów z rodzin Szallów i Goldmanów oraz ukrywającą ich rodzinę Ulmów. Znajdują się w nim pamiątki i dokumenty z całej Polski. Placówka będzie realizowała m.in. programy edukacyjne dla młodzieży z Izraela. Wartość inwestycji to ok. 8,5 mln zł (w tym 1 mln zł z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, wkład własny województwa podkarpackiego ponad 7,5 mln zł. Działki pod budowę przekazała nieodpłatnie gmina Markowa).

Rewitalizacja dworca PKP oraz terenów przydworcowych w Sopocie

TIK 2016_SopotPowstała nowa przestrzeń miejska w reprezentacyjnej części Sopotu. W ramach projektu zrealizowano kompleks budynków obejmujących nowy dworzec PKP, powierzchnie handlowo-usługowe, biurowe oraz hotel. Ponadto w ramach projektu zbudowano parking podziemny i naziemny. Został też zmodernizowany układ komunikacyjny. Inwestycja realizowana w formule partnerstwa publiczno-prywatnego, dotyczy zagospodarowania terenów obejmujących obszar ponad 17 tysięcy metrów kwadratowych. Jej wartość to 113,76 mln zł (w tym unijne dofinansowanie w ramach programu Jessica 42 mln, wkład miasta 3,1 mln oraz komercyjny kredyt inwestycyjny zaciągnięty przez stronę prywatną).

Stacja tankowania gazem ziemnym w Śremie

TIK 2016_ŚremTo pierwsza w Polsce i Europie Środkowej otwarta stacja LNG/CNG dla tankowania pojazdów osobowych i ciężarowych. Nowatorskie rozwiązanie pozwala na szybkie napełnianie gazu ziemnego miejscowej flocie aut komunalnych, a także przez klientów zewnętrznych. Tankowanie w Śremie skroplonego gazu ziemnego umożliwia też europejskie przewozy tranzytowe na osi zachód-wschód. Wartość inwestycji to 3 mln zł.

Rozbudowa Strefy Aktywności Gospodarczej „Mechaniczne” w Tarnowie

TIK 2016_TarnówInwestycja polegała na zmianie sposobu użytkowania budynku o funkcji przemysłowej na funkcje usługowo-produkcyjno-przemysłowe dla potrzeb Inkubatora Przedsiębiorczości. Istotną kwestię stanowią walory estetyczne inkubatora, który został zlokalizowany w budynku narzędziowni byłych Zakładów Mechanicznych „Tarnów” z zachowaniem jego industrialnej funkcji, ale o nowoczesnych standardach wykończenia. To pierwszy taki projekt w Tarnowie, w którym po preferencyjnych cenach będą dostępne powierzchnie dla rozpoczynających działalność gospodarczą. Wartość inwestycji to 21,5 mln zł (w tym dotacja z RPO 8,4 mln zł, 13,1 wkład własny gminy).

Budowa Rodzinnego Parku Rozrywki „Trzy Wzgórza” w Wodzisławiu Śląskim

TIK 2016_Wodzisław ŚląskiRodzinny Park Rozrywki „Trzy Wzgórza” jest największą atrakcją Wodzisławia Śląskiego, całego powiatu wodzisławskiego oraz jego okolic. Park został ulokowany w ścisłym centrum miasta, pomiędzy trzema największymi wodzisławskimi osiedlami, zamieszkiwanymi łącznie przez około 10 tysięcy osób. Teren ok 24 ha, na którym znajduje się atrakcja, wcześniej składał się z nieuporządkowanej roślinności, bez niemal żadnego zaplecza. Wartość inwestycji to 27,8 mln zł (w tym dofinansowanie unijne z RPO ponad 20 mln oraz wkład własny miasta).

Nagrodę specjalną serwisu Portalsamorządowy.pl zdobyła Rozbudowa Zakładu Zagospodarowania Odpadów Jarocin.

TIK 2016_JarocinZakład przetwarza około 60 tys. ton odpadów komunalnych wytworzonych przez 240 tys. mieszkańców regionu. Rozbudowa zakładu pozwala osiągnąć wszystkie standardy narzucone przez Unię Europejską w dziedzinie ochrony środowiska, w dłuższej perspektywie pozwoli na znaczne zwiększenie odzysku surowcowego, odzysku energii elektrycznej i cieplnej oraz zmniejszenia ilości odpadów kierowanych na składowisko. Powstały zakład zagospodarowania odpadów został tak zaprojektowany, by w przyszłości zwiększać jego możliwości produkcyjne. Wartość inwestycji to 147,7 mln zł (w tym unijne dofinansowanie – 83,8 mln zł oraz wkład własny spółki i gmin objętych porozumieniem).

Laureatów plebiscytu wyłoniła Rada Konsultacyjna pod przewodnictwem Andrzeja Dery, sekretarza stanu w Kancelarii Prezydenta RP, w składzie: Andrzej Bojanowski, prezes ZMiGM, z-ca prezydenta Gdańska ds. polityki gospodarczej, Związek Miast i Gmin Morskich, Zygmunt Frankiewicz, prezydent Gliwic, prezes Związku Miast Polskich, Jan Golba, prezes Stowarzyszenia Gmin Uzdrowiskowych RP, burmistrz Muszyny, Rafał Kerger, redaktor naczelny Portalsamorzadowy.pl, Wojciech Kuśpik, prezes Grupy PTWP, Jerzy Kwieciński, sekretarz stanu w Ministerstwie Rozwoju, Bartosz Mysiorski, wiceprezes Fundacji Centrum PPP, Jan Olbrycht, europoseł, Krzysztof Pietraszkiewicz, prezes Związku Banków Polskich, Tadeusz Rzepecki, prezes Rady IGWP Tarnowskie Wodociągi, Jacek Szugajew, wiceprezes Banku Gospodarstwa Krajowego, Tadeusz Truskolaski, prezydent Białegostoku, Tomasz Trzósło, dyrektor zarządzający Jones Lang LaSalle oraz Ludwik Węgrzyn, prezes Związku Powiatów Polskich, starosta Bocheński.

 


Tagi:

Dodaj komentarz

*
*