Reklama

Mieszkanie za remont w Katowicach. Jest kolejna edycja

Fot. M. Malina/UM Katowice.

Redakcja
Urząd Miasta Katowice ogłosił listę lokali, które można wynająć na preferencyjnych warunkach w zamian za przeprowadzenie w nich remontu na własny koszt. Jeśli chętnych będzie więcej niż dostępnych mieszkań, a tak jest zawsze, o pierwszeństwie w zawarciu umowy najmu decydować będą kryteria punktowe.

Założenie programu Mieszkanie za remont jest proste. Chodzi o to, żeby zmniejszyć liczbę pustostanów, a jednocześnie dać szansę na mieszkanie osobom, których np. nie stać na wzięcie kredytu i kupno własnego „M”.

Żeby w ogóle starać się o mieszkanie za remont trzeba spełnić kilka kryteriów. Przede wszystkim, nie można być właścicielem innego mieszkania czy domu. Po drugie, trzeba odpowiednio zarabiać. Odpowiednio, czyli nie za mało, ale i nie za dużo. Dla gospodarstwa jednoosobowego widełki dochodowe zaczynają się od 1800 zł, a kończą na 4800 zł. W przypadku gospodarstwa wieloosobowego dochód na jedną osobę musi się mieścić w przedziale od 1100 zł do 3120 zł. Do dochód brutto (zarobki „na rękę” plus podatek dochodowy, bez składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne oraz kosztów uzyskania przychodu). Trzecim warunkiem jest brak zaległości z tytułu najmu aktualnie zajmowanego lokalu.

Spełnienie tych wszystkich warunków to punkt wyjścia do rozpatrzenia wniosku. W związku z tym, że, zwłaszcza na te atrakcyjniejsze nieruchomości jest zwykle więcej chętnych, o pierwszeństwie w zawarciu umowy decydują punkty (szczegółowe kryteria znajdują się poniżej).

W najnowszej edycji programu Mieszkanie za remont udostępnionych zostało 60 lokali o powierzchni od 17 do 77 mm kw. Czynsze zaczynają się od 3,35 zł za m kw., a kończą na 6,08 zł.

Najwięcej mieszkań jest do wyboru w śródmieściu (m.in. ulice: Mariacka, Adamskiego, Poniatowskiego, Mikołowska, Batorego, Kościuszki, Dąbrowskiego, Kilińskiego), na Koszutce (al. Korfantego, ulice: Broniewskiego, Wyszyńskiego), w Ligocie (ul. Koszalińska, Franciszkańska, Piotrowicka) i w Szopienicach (ul. Zamenhofa, Wiosny Ludów, Kantorówny).

Przy każdym lokalu (lista dostępna jest TUTAJ), znajduje się opis koniecznych do wykonania prac remontowych.

Oglądanie lokali możliwe jest w terminie od 6 do 28 sierpnia w dniach i godzinach wyznaczonych przez poszczególne Oddziały Eksploatacji Budynków KZGM w Katowiach.

Zainteresowani wynajmem mieszkania muszą w dniach 31 sierpnia – 18 września złożyć w UM Katowice wniosek o zawarcie umowy najmu lokalu mieszkalnego.

Szczegółowe informacje na temat mieszkań oddawanych w najem po przeprowadzeniu remontu przez przyszłego najemcę można uzyskać na stanowisku Wydziału Budynków i Dróg w Biurze Obsługi Mieszkańców Urzędu Miasta Katowice na I piętrze przy Rynku 1 w Katowicach lub pod nr tel. 32/25-93-634.

Kryteria punktowe dla osób, które składają wniosek o Mieszkanie za remont:

a) powierzchnia mieszkalna na 1 osobę w dotychczas zajmowanym lokalu:

– poniżej 8 m² 8 pkt

– od 8 m²  do 9,99 m² 6 pkt

– od 10 m²  do 12 m² 4 pkt

– powyżej 12 m² 2 pkt

W przypadku wnioskodawców zamieszkujących osobno, powierzchnię mieszkalną przypadającą na 1 osobę w zajmowanych lokalach mieszkalnych sumuje się i dzieli przez dwa.

W przypadku jednoosobowych gospodarstw domowych zamieszkujących samotnie:

– poniżej 16 m² 8 pkt

– od 16 m²  do 19,99 m² 6 pkt

– od 20 m²  do 24 m² 4 pkt

– powyżej 24 m² 2 pkt

Osoby bezdomne (status bezdomności potwierdzony przez MOPS): 10 pkt

b) liczba osób zamieszkujących w obecnie zajmowanym lokalu: za osobę 1 pkt

W przypadku wnioskodawców zamieszkujących osobno, liczbę osób w zajmowanych lokalach mieszkalnych sumuje się i dzieli przez dwa.

c) w przypadku orzeczonej przez organ właściwy do spraw orzekania o niepełnosprawności wobec wnioskodawcy lub członka jego rodziny: 4 pkt

d) małżeństwa lub partnerzy zamieszkujący osobno, posiadający dzieci: 4 pkt

e) małżeństwa, partnerzy lub osoby samotne, posiadające dzieci: 3 pkt

f) małżeństwa lub partnerzy zamieszkujący osobno: 2 pkt

g) okres zamieszkiwania wnioskodawcy lub członka jego rodziny na terenie miasta Katowice:

– do 1 roku: 2 pkt

– powyżej 1 roku: 5 pkt.


Tagi:

Dodaj komentarz

*
*