Reklama

Mieszkańcy skarżą się na jeden z komisariatów

Łukasz Kądziołka
Katowicka policja podała wyniki swoje pracy za poprzedni rok. Wniosek mundurowych jest taki – Katowice to bezpieczne miasto. Radni przyjęli do wiadomości informację komendy bez uwag. Jednak te pojawiły się już wcześniej. Mieszkańcy skarżą się na jeden z komisariatów i nie czują się bezpiecznie.

Każdy komisariat poprawił swój wynik w wykrywalności przestępstw. Tylko jeden Komenda Miejska Policji oceniła gorzej niż pozostałe. Podczas czwartkowej sesji rady miasta zastępca komendanta nadkom. Tomasz Kępa przedstawił radnym informację o stanie bezpieczeństwa w Katowicach za poprzedni rok. Statystyki Komisariatu II (Bogucice, Koszutka, Dąb, Wełnowiec) odbiegają trochę od wyników reszty jednostek. Jak można przeczytać w materiale przygotowanym przez kierownictwo komendy, “policjanci Komisariatu Policji II w Katowicach — wykonali powierzone im zadania na poziomie dostatecznym”. Komisariat nie odnotował wzrostu w kategorii ogólnej przestępstw i zaliczył spadek wykrywalności (z 26,55% do 25,42%) w 7 wybranych kategoriach (zaliczają się do nich: przestępstwa rozbójnicze, bójki i pobicia, kradzieże cudzej rzeczy, kradzieże pojazdów, kradzieże z włamaniem, zniszczenie mienia oraz uszczerbek na zdrowiu). Prezentacja nadkom. Kępy nie wywołała dyskusji. Jak uzasadniał zastępca komendanta, jest to specyficzny rejon, bo policjanci “dwójki” muszą rocznie zabezpieczać bardzo dużą liczbę imprez.

Zupełnie inaczej było podczas ostatniego posiedzenia komisji polityki społecznej. Radni dopytywali wtedy o tak słabą ocenę komisariatu II. – Mieszkańcy domagają się, bardzo często mówią o potrzebie większej liczby funkcjonariuszy na ulicach dzielnic podległych temu komisariatowi. Często wnoszą o powołanie nowych komisariatów – mówił radny Damian Stępień. Jak się okazuje, faktycznie policjantów było za mało, ale zmieniło się to niedawno. – Dostrzegliśmy tam pewien problem, przede wszystkim osobowy. Na koniec roku w komendzie mieliśmy ponad 30 wakatów. Z czego gro było właśnie na komisariacie drugim. Podjęliśmy już jakieś kroki zaradcze. Zostali tam skierowani nowo przyjęci funkcjonariusze, ale już przeszkoleni – po adaptacji zawodowej. Posiadamy porozumienie z dowódcą oddziału katowickiej prewencji i policjanci z tych oddziałów, którzy pełnią służbę na terenie Katowic, w ostatnich 3-4 miesiącach są kierowani bezpośrednio do służby na terenie komisariatu II – odpowiadał wtedy insp. Paweł Barski, komendant KMP Katowice. Zdaniem radnych, nawet jeśli statystyki nie są aż tak złe, to wiele mieszkańców skarży się na niską aktywność policjantów z komisariatu II. Jednak na poprawę się nie zanosi, ponieważ kolejnych przyjęć na razie nie będzie. Na komisariacie II przy ul. Iłłakowiczówny 2 pracuje 79 funkcjonariuszy. W tym nieco połowa pełni służbę w “terenie”.


Tagi:

Dodaj komentarz

*
*