Reklama

Jest kolejny przetarg na budowę tężni solankowej na os. Tysiąclecia

Redakcja
Zakład Zieleni Miejskiej w Katowicach ogłosił drugi przetarg na budowę tężni solankowej i ogrodu sensorycznego na os. Tysiąclecia w Katowicach. Pierwszy został unieważniony, bo oferenci nie spełnili wszystkich wymogów formalnych. Ponadto, zaproponowane przez nich ceny były wyższe niż budżet inwestycji.

Tężnia solankowa i ogród sensoryczny to projekty wybrane przez mieszkańców w głosowaniu do budżetu obywatelskiego w 2020 roku. Tężnia została wybrana z puli ogólnomiejskiej, a ogród z lokalnej. Przetarg na ich wykonanie został ogłoszony jak dla jednego zadania, bo obydwie inicjatywy mają tworzyć jedną całość i się uzupełniać.

Oferty w pierwszym przetargu można było składać do 21 grudnia. Zgłosiły się dwie firmy. Tańsza, Adam Goniwiecha Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe ADAGON z Koszęcina, chciała za swoje usługi 3 022 794,45 zł. Droższa, KRONOSKRAK Sp. z o.o. z Krzeszowic – 3 595 897.50 zł. Tymczasem Zakład Zieleni Miejskie zamierza przeznaczyć na obydwie inwestycje 2 885 899,17 zł. Ponadto jeden z oferentów nie dostarczył kosztorysu, a drugi nie wycenił kilku pozycji składających się na zamówienie.

Trwa już drugi przetarg. Termin składania ofert mija 1 marca.

Tężnia solankowa  i ogród sensoryczny mają powstać na działce przy ul. Tysiąclecia 55. Projekt obejmuje również zagospodarowanie pobliskiego terenu, stworzenie ścieżek dla pieszych, parkingu dla rowerów, obiektów małej architektury oraz wszelkich niezbędnych instalacji.

Na wykonanie tężni i ogrodu sensorycznego wykonawca będzie miał 336 dni.


Tagi:

Dodaj komentarz

*
*