Reklama

Dzisiaj kończy się nabór wniosków do planu ogólnego, ale mieszkańcy mogą skorzystać z wypełnionego formularza

Redakcja
Dzisiaj do północy można złożyć wniosek do planu ogólnego. Swoją propozycję dla mieszkańców przygotował Zielony Burowiec. Udostępniono formularz, którego celem jest ochrona cennych terenów.

Miasto robi pierwszy krok w kierunku stworzenia planu ogólnego. To nowy dokument planistyczny, który będzie obligatoryjny dla każdej gminy. Wprowadziła go nowelizacja ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z września ubiegłego roku. Do końca 2025 roku gminy muszą uchwalić dokument, który w założeniu ma usprawnić prace nad planami miejscowymi. Po nowelizacji cała procedura ma trwać mniej niż rok. Plan ogólny zastąpi studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego. W Katowicach obowiązuje studium z 2012 roku.

Plan będzie decydował o przeznaczeniu wielu gruntów w mieście. Po to, żeby zachować te najważniejsze, które mogą być przedmiotem zainteresowań m.in. deweloperów, Zielony Burowiec przygotował formularz, który można po prostu podpisać i wysłać. Chodzi o to, żeby w przyszłości nie powtórzyła się historia velostrady Katowice – Sosnowiec i aby zachowane zostały korytarze urbanistyczne. We wnioskach są one opisane jako rekreacja i zieleń.
W porozumieniu z innymi organizacjami społecznymi i rowerowymi Katowic, zaproponowaliśmy tekst ważnego wniosku o ochronę korytarzy urbanistycznych miasta Katowice i zachowanie w Planie Ogólnym miasta terenów pod velostrady” – pisze na swojej stronie Zielony Burowiec. Jak wyjaśnia zaangażowany w tę inicjatywę Adrian Sklorz, dla mieszkańca samodzielne wypełnienie formularza mogłoby być czasochłonne i trudne. – Tam jest ileś tabel, które trzeba wypełniać. W poszczególnych polach nie może być więcej niż 1000 znaków. My to robimy za mieszkańców i ci mieszkańcy, którzy zgadzają się z naszymi postulatami, będą mogli złożyć wniosek do planu ogólnego – mówi. Formularz wykonany na wzorcu ministerialnym jest dostępny TUTAJ. Podpisany wniosek można wysłać elektronicznie przez ePUAP lub mailem na adres [email protected] po zrobieniu skanu/zdjęcia ze swoim podpisem.

Zgodnie z wymogami ustawy, planem musi być objęty obszar całego miasta. Dokument będzie określał podział obszaru gminy na strefy planistyczne oraz wskazywał gminne standardy urbanistyczne. Plan ogólny będzie stanowił akt prawa miejscowego, a ustalenia w nim zawarte będą wiążące dla planów miejscowych oraz dla decyzji o warunkach zabudowy. Obecnie obowiązujące studia stracą ważność po 31 grudnia 2025 roku.


Tagi:

Dodaj komentarz

*
*